Skip to content

SANISERVICE
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-18 13:13:34
JSON

Tax Registration Number: L51910021C
Administrators: Admir Daca
Scope: Shoqëria ka për objekt ofrimin e setit të personalizuar të instrumenteve kirurgjikalë sterilë, furnizimin me material mjekësor steril një përdorimesh në sallat kirurgjikale, trajtimin e mbetjeve me rrezik biologjik dhe dezinfektimin e sallave kirurgjikale dhe ambienteve ku do të ofrohet ky shërbim, në spitalet universitare dhe rajonale të vendit, apo dhe spitale të tjerë, sipas planit të racionalizimit spitalor në Republikën e Shqipërisë, në zbatim të konçesionit/partneritetit publik privat të dhënë nga Ministria e Shëndetësisë sipas njoftimit të fituesit nr. 1440/13 prot. datë 23. 06. 2015.
Other Trade Names: SaniService
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 03/07/2015
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Itali, Shqiperi
Initial Capital: 2 438 200,00
Shares: 4
Parent Company / Owner: I. Investital L.L.C., një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e regjistruar më datë 10.07.2014 dhe qe funksionon sipas ligjit te Republikes se Kosoves, me numër biznesi 71076490, dhe numer fiskal 601138507, me adresë në Prishtine, Radashevc, Rr. Naser Hajrizi, Nr.39, me perfaqesues te autorizuar Ardi Shita, Ilir Rrapaj dhe ortak te vetem Ilir Rrapaj. Kapitali i shoqerise eshte 1.000 euro (Sipas te dhenave te ARBK (Agjensise se Regjistrimit te Bizneseve te Kosoves), date 07.03.2022)

II. Servici Italia S.p.A, një shoqëri e së drejtës Italiane, e regjistruar pranë dhomës së tregtisë Parmë, me numër regjistrimi dhe kod fiskal 08531760158, me seli në Soragna, (PR) Via San Pietro, 59 B Cap 43019 frazione Castellina, Itali, e përfaqësuar nga Umbro Staccini, qytetar Italian, lindur në Perugia, në bazë të prokurës së posaçme nr 1824 rep. e nr 525 kol. të lëshuar më datë 25.06.2015 (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar SaniService sh.p.k, datë 03.07.2015, të dorëzuar në QKB)

III. Tecnosanimed S.r.l, një shoqëri e së drejtës Italiane, regjistruar pranë dhomës së tregtisë Perugia, me numër regjistrimi dhe kod fiskal 00660040544, me seli ne Umbertido (PG) Via del Commercio, 2 Cap 06019 frazione Pierantonio zona industriale Itali, e përfaqesuar nga z. Umbro Staccini, qytetar italian, lindur në Perugia (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar SaniService sh.p.k, datë 03.07.2015, të dorëzuar në QKB)

IV. U.JET S.r.l, një shoqëri e së drejtës Italiane, regjistruar pranë dhomës së tregtisë Perugia, me numër regjistrimi dhe kod fiskal 01388750547, me seli në Bastia Umbra (PG), Via S. Francescuccio de' Mietitori, 32 Cap 06083 Itali, e përfaqësuar nga z. Giorgio Tardioli, qytetar Italian, lindur në Assisi (PG) (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar SaniService sh.p.k, datë 03.07.2015, të dorëzuar në QKB)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues per SaniService, terhequr nga QKB ne daten 07.03.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Ilir Rrapaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1972, pronar perfitues per 40% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te Investitial (810840331)-shoqeri meme e SaniService. Data e percaktimit si pronar perfitues: 10.07.2015.

Michele Magnate, shtetas italian, i datelindjes 1973, Anetar i Keshillit te Administrimit te SERVIZI ITALIA (08531760158)-shoqeri meme e SaniService.

Ilaria Eugeniani, shtetase italiane, Zv/Kryetare e Keshillit te Administrimit te SERVIZI ITALIA (08531760158)-shoqeri meme e SaniService.

Roberto Olivi, shtetas italian, i datelindjes 1961, Kryetar i Keshillit te Administrimit te SERVIZI ITALIA (08531760158)-shoqeri meme e SaniService.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Legal Cases: I. Më datë 02.05.2017, u depozitua në QKB marrëveshja siguruese mbi kuotat e pjesëmarrjes në shoqëri Nr. 2026 Rep., Nr. 618/2 Kol., datë 27.04.2017, lidhur ndërmjet palëve barrëmarrëse: Raiffaisen Bank sh.a dhe barrëdhënëse: U.JET S.r.l, Tecnosanimed S.r.l dhe Investital llc. Kjo marrëveshje u hartua për të siguruar kredinë e marrë nga SaniService sh.p.k për zbatimin e kontratës së konçesionit.

II. Më datë 25.05.2018, u depozitua në QKB marrëveshja siguruese mbi kuotat e pjesëmarrjes në shoqëri Nr.2573 Rep., Nr. 873/3 Kol., datë 21.05.2018, lidhur midis shoqërive SaniService sh.p.k, U.JET s.r.l, Tecnosanimed s.r.l, Investital llc (Barrdhënës/Kredimarrës) dhe Raiffeisen Bank sh.a (Barrëmarrës/Kredidhënës).
Changes
Additions: Kapitali i shoqërisë është 20000 euro dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 08.02.2020.
Address:

Seat:
Tiranë, Kashar, Mëzez, Autostrada Tiranë-Durrës, Km.5, Nr i pasurise 11/24, zona Kadastrale 2679

Address:
Tiranë, Njësia bashkiake nr 3, rruga e Dibrës, godina 372, Tirana 1000, pranë Qendrës Spitalore Universitare "Nënë Tereza", urgjenca kirurgjikale, kati -1
Tiranë, Njësia Bashkiake nr 11, Rruga Lord Bajron, brenda ambienteve të Spitalit Universitar të Traumës, Kodi Postar 1000
Durrës, Krujë, Materniteti Krujë, Rruga Nënë Tereza, Kati 2 dhe Kati 3
Fier, Kirurgjia e Programuar dhe Urgjenca, Kati II, Spitali Rajonal, Rr. Çamëria, Fier dhe Materniteti Kati II, Fier.
Shkodër, Spitali Rajonal Shkodër, Rruga "Kole Heqimi" 11, Kati i I, përballë sallave kirurgjikale.
Korçë, Spitali Rajonal Korçë, Rruga "Todi Vogli", Lagjja nr.4
Korçë, Pogradec, Materniteti, Rruga "Andon Xoxa", Lagjja nr.3, pranë xhamisë.
Gjirokastër, Rruga 18 Shtatori, Spitali Omer Nishani, Kati I Mikrokirugji, Kati II Sallë Operative dhe Kati II Obstetrike-Gjinekologji.
Korçë, Pogradec, Spitali Pogradec, Rruga "Islam Dani".
Fier, Lushnjë, Lagjja "Xhevdet Nepravishta", Rruga "Stadiumit", Spitali "Ihsan Cabej", Kati 0
Kukës, Tropojë, Lagjja Partizani, Rruga Agim Ramadani, Spitali Tropojë, Kati II, Bajram Curri
Vlorë, Sarandë, Lagjja Nr.4, Rruga Onhezmi, Spitali Petro Nako, Kati II, dhe Kati III te Materniteti, Kati II Kirurgjia
Lezhë, Materniteti Kati II, Rr. Luigj Gurakuqi, Lezhë.
Elbasan, Librazhd, Spitali Librazhd, Blloku Operator, Kati II.
Dibër, Bulqizë, Lagjja Minatori, Qyteti i Vjetër, Spitali i Bulqizës, kati II
Tiranë, Bulevardi Zogu i Parë, Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik Mbretëresha Geraldinë, Blloku Operator, Kati II
Kukës, Spitali Kukës, Rruga "Spitali", Lagjja Nr.7
Tiranë, Spitali Universitar Shefqet Ndroqi, Kati i IV, Rruga Dr. Shefqet Ndroqi
Lezhë, Kirurgjia e Programuar dhe Urgjenca, Kati II, Spitali Rajonal, Lagja Varosh
Vlorë, Lagjja Partizani, Spitali Rajonal Vlorë, pranë konsultave mjekësore
Korçë, Ersekë, Spitali "Shaniko Jupasi", Kati II, Rruga "Dhori Qirjazi", Ersekë, Kolonjë.
Berat, Spitali Rajonal Berat, Lagjja Kushtrim, Kati 0 dhe Kati 2
Tiranë, Spitali Kavajë, Rruga Qazim Karriqi, Lagjja Nr.2, Kati 0 dhe Kati 2
Dibër, Burrel, Rruga Ibrahim Temo, Spitali Xhavit Mara, Kati II Kirurgji dhe Obstetrike-Gjinekologji.
Dibër, Peshkopi, Rruga Spitali, Spitali Rajonal Dibër Rrahim Xhika, Kati -I Abortar dhe Kati IV Kirurgji
Shkodër, Pukë, Spitali ''Elez Selimi'', Sheshi Tërbuni, Sh.5 4401, Kati 0
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, Blvd. 4 Bajram Curri, Materniteti "Koço Glozheni", Centrali i Sterilizimit, Kati 0
Elbasan, Gramsh, Spitali Gramsh, Blloku Operator, Kati II.
Durres, Blloku Operator, Kati II, Spitali Rajonal Durrës.
Elbasan, Rruga L.Haxhijas, Spitali Rajonal Elbasan, Blloku Operator, Kati II
Lezhë, Rrëshen, Spitali ''Shenjta Mari'', Rruga Vincenco De Paoli, Kati 0
Durrës, Krujë, Spitali Krujë, Rruga Nënë Tereza, Kati 0, Kati 2 dhe Kati 4

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (22.12.2018)
Kontrate pengu (21.05.2018)
Kontrate pengu (27.04.2017)
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2017)
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -195 417 747,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -10 511 552,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 265 044 494,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 89 156 768,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -160 163 154,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -4 152 673,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:1 074 953 880,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:1 436 905 979,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:1 729 033 964,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:871 080 768,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:113 086 400,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala