Skip to content

Dritan Xheka
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-05-19 09:28:23
JSON

Tax Registration Number: L56503401V
Administrators:
Scope: Tregti me pakice te artikujve higjenosanitare, elektrike, hidraulike, materiale ndertimi dhe artikuj te ndryshem. Pjese kembimi dhe automjete te perdorura. Organizim eventesh dhe festash te ndryshme. Sherbim hoteli, restoranti, bari. Prodhim dhe tregtim peme frutore, dekorative, lule, vazo, pleh organik dhe kimik. Prodhim dhe tregtim i farerave dhe fidaneve. Materiale dezinfektimi, deratizimi, dezinsektikim, material pastrimi. Materiale didaktike mesimore, axhusterie etj. Prodhim dhe tregtim i materialeve restauruese, konservuese dhe i solucioneve te veprave te artit dhe monumenteve historike. Sherbime mirembajtje, nderrim pjesesh te motogjeneratorit. Blerje ene kuzhine dhe pajisje te tjera. Pastrim i i kanaleve te ujrave te bardha dhe te zeza, pastrami i puseve te ujit etj. Tregtim, kolaudim dhe rimbushje i mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit. Ofrimi i sherbimeve grafike dhe prodhime te ndryshme. Prodhim dhe tregtim i uniformave, veshjeve dhe pajisjeve te buta per spitale, polici, kulinari etj. Pajisje elektronike hardweri TIK. Perpunim druri, duralumini, metali, plastike. Tregti dhe sherbime me bojra, llak dhe solucione te ndryshme . Blerje artikuj sportive dhe gjimnastikore. Tregtim me pakice dhe shumice te gomave te reja, bateri, produkteve industriale dhe ushqimore. Prodhim, tregtim, montim, eksport reklamash, materiale elektrike, hidraulike dhe mekanike. Tregtimmakinash te perdorura dhe pjese kembimi. Tregti libri, kancelari, materiale pastrimi. Prodhim, punime, tregtim duralumini, punime druri dhe plastike, punime etalbont, fasada xhami etj. Tregtim, import-eksport te pijeve alkoolike, mallrave ushqimore. Sherbime portuale, riparime, 2 mirembajtje te mjeteve portuale. Lyerje te te gjitha llojeve. Sherbime postare, nderkombetare, shitje biletash trageti, avioni dhe autobusi. Sherbime automjetesh me arrotrec. Furnizim me uje si dhe pastrim i mbeturinave ne zonat portuale dhe te mjeteve detare. Dekor, ndricim dhe sinjalizim urban. Prodhime bujqesore, blegtorale dhe rritje kafshesh. Pastrim dhe mirembajtje pyjesh, kullotash, mbjellje pemesh, dru frutore, peme dekoratike, peme te ndryshme pyjore. Ndertim dhe rikonstruksione te ndryshme. Sherbime funerali dhe mirembajtje te varrezave publike dhe atyre te deshmoreve. Sherbim i shpejte ushqimor, fast-food. Transport mallrash dhe udhetaresh. Barna dhe materiale mjekiesore dhe reagent te ndryshem. Perpunimi i mbetjeve spitalore. Agjensi Turistike. Sherbime per udhetime ajrore detare e tokesore, rezervime dhe pergatitje biletash. Sherbime ne fushen e Turizmit si udhetime turistike brenda dhe jashte Vendi .Organizimi i udhetimeve per qellime biznezi, turne dhe pushime. Agjensi per prerjen e siguracioneve te makinave dhe produkteve te agjensive te sigurimeve.Sherbim transporti brenda dhe jashte vendit, taksi, mikrobuze, autobuze tj. Transport nderkombetare udhetaresh, agjent per trasferimin e parave ne emer dhe per llogari te nje subjekti jo-banke, Tregtim atrikuj promocional.Agjensi Imobililiare. Automjete me qera. Pllaka dhe pajisje hidraulike, hidrosanitare e termosanitare.Mallra industrial te lendeve te para e materialve te mdertimit si dhe makineri ndertimi e pjese kembimi per to. Servise per automjete te llojeve dhe tonazheve te ndryshme. Grumbullim dhe shitje skrapi. Agjensi doganore. Transport mallrash brenda dhe jashte vendit. Autoshkoll. Sherbime Interneti. Tregtim dyshekesh, batanie, jasteke, mbulesa dhe çarçafe, kozmetike dhe materiale parukerie, elektroshtepiake. Tregtim dhe montim kondicioneresh.Sherbim mirembajtje dhe tregeti e paisjeve mjekesore.
Other Trade Names: Dritan Xheka
Legal Form: Person Fizik
Foundation Year: 03/03/2015
District: Bulqize
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Type of Ownership: Private
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Bulqize, Shupenze, Lagjja Qender, rruga e Komunes, ndertesa nr.1, kati i pare

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 05.08.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.05.2023
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 273 007,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 130 334,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 391 265,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 130 334,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:13 988 601,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:11 874 976,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:12 884 672,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:11 874 976,00
Worked By : A.Lala