Skip to content

AGE KUÇ
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-27 09:59:05
JSON

Tax Registration Number: L56810204I
Administrators: Brien Hajdari
Scope: Aplikimi dhe marrja nga Qeveria Shqiptare i autorizimit për projektimin, ndërtimin dhe operimin e Hidrocentralit Kuç për prodhimin dhe shitjen e energjisë elektrike. Shoqëria ka të drejtë të ushtrojë çdo lloj aktiviteti të parashikuar nga ligji në përputhje me rregullat e dispozitat në fuqi. Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin e saj në bazë të autorizimeve dhe/ose lejeve përkatëse të lëshuara nga organet kompetente të fushës.
Other Trade Names: AGE KUÇ
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 09/06/2015
District: Vlorë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100,00
Shares: 3
Parent Company / Owner: Albanian General Electricity, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 25.04.2014 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L41706021V, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga ''Murat Toptani'' (Pedonalja e Tiranës), Ndërtesa e Eurocol, përballë ''Kalasë së Tiranës'', Kati i 7-të, me administrator dhe ortak te vetem Besar Llapashtica. (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 27.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 21.05.2021, terhequr nga QKB ne daten 26.05.2022, Pronar perfitues i shoqerise me 25% te kapitalit e me teper eshte:

Besar Llapashtica, shtetas shqiptar, i datelindjes 1990, pronar perfitues per 50% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise Albanian General Electricity. Data e percaktimit si pronar perfitues: 09.06.2016.

Artan Hajdari, shtetas shqiptar, i datelindjes 1968, pronar direkt per 25% te pronesise. Data e percaktimit si pronar perfitues: 18.10.2016.

Anastas Kokedhima, shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar direkt per 25% te pronesise. Data e percaktimit si pronar perfitues: 22.09.2017.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): Leje për përdorim të burimit ujor ABU Vjosë -
Legal Cases: I. Me date 28.10.2020, me vendim te asamblese se ortakeve, u pezullua aktiviteti i shoqerise per nje periudhe pa afat. Statusi i shoqerise kaloi nga: “Aktiv” ne “Pezulluar”.

II. Me date 29.10.2021, me vendim te asamblese se ortakeve, u aktivizua veprimtaria e shoqerise. Statusi u kthye ne “Aktiv”.
Changes
Address:

Seat:
Vlorë, Himarë, Lagjja Spile, Pallati Maraç

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -281 338,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -3 694 269,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 1 432 065,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -1 998 626,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -2 233 971,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -847 310,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:32 357,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:3 000 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:5 356,00
Worked By : A.Lala