Skip to content

BLAC ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-11 09:55:04
JSON

Tax Registration Number: L59024001B
Administrators: Bib Përkeqi
Scope: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi mirëmbajtja e hidrocentralit Blac dhe transferimi i tij nga konçensionari tek autoriteti kontraktues në përfundim të afatit të kontratës se konçesionit.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: BLAC ENERGY
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 23/04/2015
District: Lezhë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: Pi.Bi.Pi (Ish Preng Bib Përkeqi) , është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë me date 17.08.2012, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L29506001P, me seli qendrore ne Lezhe, Rreshen, Pallati Nr.7,Shkalla nr.1,kati 2,Apartamenti 2 dhe me përfaqësues ligjr Përparim Përkeqi. (Sipas Ekstraktit Historik te Shoqerise date 11.04.2024) .

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 14.07.2022, terhequr nga QKB ne daten 11.04.2024 , Pronar perfitues te shoqërisë HP BLAC ENERGY janë:

I.Preng Përkeqi, shtetas shqiptar, lindur me 1938, pronar përfitues per 49% te kapitalit te shoqërisë, pasi zotëron 49% te kapitalit te shoqërisë Pi.Bi.Pi, e cila eshte shoqëri meme per BLAC ENERGY me 100% te kuotave te kapitalit .Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 24.04.2015.

II. Nensi Bita, shtetase shqiptare, lindur me 1993, pronare përfituese per 30% te kapitalit te shoqërisë, pasi zotëron 30% te kapitalit te shoqërisë Pi.Bi.Pi, e cila eshte shoqëri meme per BLAC ENERGY me 100% te kuotave te kapitalit .Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 27.06.2022.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): Leje perdorimi burimi ujot hidroenergji Baseni Mat -
Changes
Address:

Seat:
Lezhë, Rrëshen, Lagjja nr.1, Rruga Kryesore, Pallati nr.4, Kati 1, Zona Kadastrale 3224, Nr. Pasurie 2/117

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 350 935,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -501 599,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 1 450 602,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 2 233 845,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -719 541,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -1 436 093,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:2 872 073,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:1 572 481,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:8 875 888,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:5 489 364,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani