Skip to content

ALBRAIL
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-03-04 13:46:12
JSON

Tax Registration Number: L61314003H
Administrators: Dritan Spahiu
Scope: Objekti i veprimtarisë së shoqërisë do të jetë sipas objektit të kontratës konçensionare: Për Rehabilitimin, operimin dhe transferimin (Rot) e rrjetit të transportit hekurudhor në linjat Fier-Ballsh dhe Fier-Vlorë si dhe çdo veprimtari tjetër në funksion të realizimit të projektit konçensionar.
Other Trade Names: Abrail
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 13/01/2016
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 135 300 000,00
Shares: 3
Parent Company / Owner: I. ARC shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 20.05.2008 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, e regjistruar në regjistrin tregtar më NIPT K81728025F, me seli në Tiranë, Rruga "Themistokli Gërmenji", Nd 1, me administrator Zenel Hysenbegasi, me ortak te vetem Besnik Leskaj. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 04.03.2023

II. Matrix Konstruksion shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 14.10.1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, e regjistruar në regjistrin tregtar më NIPT J91306009Q, me seli në Tiranë, Njësia Bashkiake nr.7, Rruga Nikolla Jorga, Godina Nr.18/2, me administrator Ida Mezini dhe ortak te vetem Arian Leskaj. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 04.03.2023

III. ALB - STAR shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 15.02.1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, e regjistruar në regjistrin tregtar më NIPT J62903512W, me seli në Tirane, Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5, me administrator Sokol Agalliu dhe ortak te vetem shoqerine FINMAN Sipas të dhënave të QKB deri më datë 04.03.2023

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 09.12.2021, terhequr nga QKB ne daten 04.03.2023, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Idajet Ismailaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues per 56.25% te pronesise pasi zoteron 56.25% te kapitalit te FINMAN-shoqeria meme e ALB – STAR, pronar i 66.3% te kapitalit te ABRAIL. Data e percaktimit si pronar perfitues: 04.02.2016.

Sadik Ismailaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1942, pronar perfitues per 32.25% te pronesise pasi zoteron 32.25% te kapitalit te FINMAN-shoqeria meme e ALB – STAR, pronar i 66.3% te kapitalit te ABRAIL. Data e percaktimit si pronar perfitues: 04.02.2016.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1. Tirane, Lokomotive dizel-elektrik, prodhimi CKD, viti prodhimit 1984, viti remontimit 2018, Tipi i lokomotives 770.526-2; Numri europian i mjetit: 92 54 2770 526-2; Nr. Serial 13 554

2. Tirane, Lokomotive dizel-elektrik, prodhimi CKD, viti prodhimit 2004, viti remontimit 2018, Tipi i lokomotives 711.081-0 (T334.0081), Nr. Serial 6 656

3. Fier, Lokomotive dizelelektrik, prodhimi CKD, viti prodhimit 1988, viti remontimit 2019, Tipi i lokomotives 770.254-0; Numri europian i mjetit: 770 254-0, Nr. Serial 15371

Status: Aktiv
License(s): III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Veprimtari në transportin hekurudhor -
Legal Cases: Me date 28.12.2018, u nenshkrua marreveshja nr.3572 Rep, nr.1224 Kol., per vendosjen e:
Barrë siguruese mbi 16.85% të kuotave të kapitalit themeltar që shoqëria MATRIX KONSTRUKSION shpk zotëron në shoqërinë e ALBRAIL shpk me nr NIPT L61314003H
Barrë siguruese mbi 66.3% të kuotave të kapitalit themeltar që shoqëria ALB-STAR zotëron në shoqërinë e ALBRAIL shpk me nr NIPT L61314003H.
Barrë siguruese mbi 16.85% të kuotave të kapitalit themeltar që shoqëria ARC shpk zotëron në shoqërinë e ALBRAIL shpk me nr NIPT L61314003H. Në përfundim barrë siguruese mbi 100% të kuotave të kapitalit themeltar të shoqërisë ALBRAIL shpk.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Sheshi Italia, Arena Center, Shkalla C, Kati 5, Tirane

Address:
1. Fier, Zona Kadastrale 8534, nr. pasurie 6/1, shesh për magazinim materiali

2. Vlore, Zona kadastrale 8604, Nr. pasurie 5/6, Godina e stacionit te Hekurudhes

3. Fier, Ofiçine hekurudhore, stacioni hekurudhor i mallrave Fier, zona kadastrale 8534

4. Fier, Zona kadastrale 8533, Nr. pasurie 6/107, Godina e stacionit te Hekurudhes Fier

5. Mallakaster, Ballsh, Zona kadastrale 1090, Nr. pasurie 1/2, Godina e stacionit te Hekurudhes

6. Fier, Qender - Fier, Drize Zona Kadastrale 1557, Nr. Pasurie 178/42, Stacioni i ngarkimit te naftes bruto

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 112 629 123,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 92 354 236,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 131 441 745,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -21 930 873,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -30 207 219,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -11 371 040,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:325 913 942,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:353 059 123,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:364 297 814,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:9 489 398,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:232 000,00
Worked By : A.Lala/A.Baja