Skip to content

Intelligent Building Solution (I.B.S.)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-03-05 08:40:14
JSON

Tax Registration Number: L61411012R
Administrators: Ilija Dimo
Scope: Në fushën e projektimit dhe të ndërtimit: kat. 1/eplanvendosje e objekteve të veçanta, kat. 2/a, projektime dhe ndërtime civile, industriale, turistike, bujqësore etj. Deri në dy kate dhe kompletimin me instalimet e nevojshme për to, b- projektime dhe ndërtime civile industriale, turistike, bujqësore etj. Dhe kompletimin e instalimeve të nevojshme për to; d- Projektim peizazhi (sistemime, lulishte, vepra arti, dekori etj. ) e- projektim interieri, mobile, pajisjes, dizajn industrial. Në fushën e ndërtimit për zbatim: punime dheu, sistemime, tarracime, prodhim elementesh të parafabrikuara betoni e betonarmeje dhe kompletimi me instalimet e nevojshme për to, ndërtime civile, industriale, turistike, bujqësore etj. Dhe kompletimi me instalimet e nevojshme për to, punime elektrike, linja TL, TU, impiante elektrike, telefoni, citofoni, dhe mirëmbajtja e tyre, ndërtim rrugë, kat. V, VI ndërtime rrugë kat. Ill, II, I, ndërtim fusha aviacioni, veshje asfaltobeton të rrugëve (ndërtim mbishtrese) si dhe sistemim e asfaltim sheshe, ndërtim vepra arti rrugore dhe hekurudhore, ndërtime ujësjellësa dhe kanalizime, sillosa, kulla, kulla uji. Pre betonarmeje dhe metalike, punime 2 karpentjerie metalike, shpime pusesh gjeologjike inxhinjërike dhe hidrogjeologjike, rikonstruksione godinash civile dhe ekonomike, veshje fasadash, nivelime topografike, punime topogjeodezike, rikonstruksione godinash civile dhe ekonomike, veshje fasadash. Nivelime topografike, punime topogjeodezike, punime sipërfaqe të gjelbëria parqe, lulishte, instalimi i impianteve ngritëse dhe transportuese (ashensorë etj. ) instalimi i impianteve të ngrohjes dhe ftohjes, instalimi i impianteve higjienike, instalimi i impianteve nenpresion, restaurimi i ndërtesave monument kulture, punime restaurimi i ndërtesave monument kulture, punime restaurimi në vepra arkeologjike, ndërtime gazsjellëse, naftësjellëse, ndërtime diga, galeri, tunele, punime mbrojtje të sistemimit hidraulik- 9imentime, kanale dhe impiante vaditje, punime karpentierë druri dhe metali, instalimet dhe impianteve nenpresion, instalimet për nënstacionet, kabinat e transformatorëve. Prodhim, import-export beton, beton armeje dhe çdo nënproduktit të tij, interte etj. Organizimi i transportit të udhëtarëve dhe të mallrave me mjete të komunikacionit ajror, tokësor dhe detar, çelja e zyrave të agjencive turistike dhe të shitjes së biletave për udhëtime brenda dhe jashtë vendit me të gjitha llojet e mjeteve, organizimin e shërbimeve, ndihme juridike, kurse profesionale për gjuhe të huaja, kompjuter dhe sekretari, shitje kancelari. Në fushën e tregtisë import-eksporti, me shumicë dhe pakicë, të mallrave industriale, ushqimorë, bujqësor dhe blegtorale, veshmbathje, konfeksione, prodhime e tregtim të materialeve të ndërtimit, inerte, rëre, zhavorr, automjeteve, makinerive, pajisjeve hidrosanitare, mobileve, artikujve kozmetike, lëndëve të përpunuara dhe të papërpunuara, e bimëve medicinale, të lëndëve drusore, plastike, duraluminit, tregtim me pakicë të karburanteve dhe vajrave lubrifikante. Në fusha të tjera: hapjen e bar bufeve, restoranteve, pikave të servisit, parkim automjetësh, lavazhit, hoteleve, fshatrave turistik, moteleve si dhe agjencive për shitblerje, dhënie me qira të pasurive të tundshme dhe të patundshëm, agjencive për shitblerje, agjenci komisioneve, agjenci transporti, transport të udhëtarëve dhe të mallrave si brenda vendit ashtu dhe jashtë tij.
Other Trade Names: Intelligent Building Solution (I.B.S.)
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 08.02.2016
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 2
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë Njësia Bashkiake Nr.7, Rruga ''Muhamet Gjollesha'', Pallati Nr.64/2, Shkalla 1, Kati 5, Ap.13

Address:
Tiranë, Rruga e Dibrës, brenda Qendrës Spitalore Universitare Nënë Tereza, ngjitur me spitalin Infektiv.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.03.2021
Statuti i shoqerise
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 19 564 722,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 19 568 710,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 2 028 211,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 5 101 577,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:121 428 970,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:68 707 333,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:64 179 939,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:26 856 937,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala