Skip to content

PWT Wasser-und Abwassertechnik
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-09-17 10:07:35
JSON

Tax Registration Number: L61618019A
Administrators: Marcel Antonio Salazar
Scope: Shitje, planifikim, ndertimi dhe operimi i impianteve te te gjitha llojeve, vecanerisht i impianteve te trajtimit te ujit te pijshem, ujit te konsumit dhe ujrave te zeza te te gjitha llojeve si dhe impiante per trajtimin e mbetjeve dhe per dekontaminimin e sedimenteve te ndotura si dhe impiantet elektro-teknike te te gjitha llojeve, vecanerisht impiantet e tensionit te mesem dhe te ulet dhe te sistemeve te automatizuara si dhe te gjitha fushat e tjera, sherbimet dhe teknikat qe lidhen me aktivitetet e permendura me siper si dhe tregtine e pjeseve te kembimit dhe substancave e konsumit per keto impiante.
Other Trade Names: PWT Wasser-und Abwassertechnik
Legal Form: Degë të Shoqërive të Huaja
Registered: 18/04/2016
District: Tirane
Country: Shqiperi
Capital Origin: Gjermani
Initial Capital: 349 200 000,00
Foreign Parent Company: PWT Wasser-und Abwassertechnik, nje shoqeri qe funksionon sipas ligjeve te Gjermanise, e themeluar ne daten 16.04.2002, me seli ne adresen 64673 Zwingenberg, me capital 3.000.000 euro, me ortake Ruediger Boeckle, Klaus Dickhoff dhe Kompania International Infrastructure Development Management & Operation Company Ltd. Perfaqesues ligjor i shoqerise eshte Jean Davet. (Sipas Statutit te shoqerise PWT Wasser-und Abwassertechnik, dhe Ekstraktit zyrtar kronologjik te Gjykates se Darmstadt, date 07.04.2016, te dorezuar ne QKB)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 03.06.2021, terhequr nga QKB date 17.09.2022, nuk jane identifikuar pronaret perfitues.
Type of Ownership: E Huaj
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Additions: Kapitali i shoqerise se huaj eshte 3000.000 euro dhe eshte konvertuar ne leke sipas kursit te kembimit te BSH date 16.09.2022 (1 euro=116.40 All)
Address:

Seat:
Tirane, Rruga e Elbasanit, Pallati Edil Al-it (American 2), Kati 2, Zyra nr.216

Address:
Durres, Ndertimi i tubacionit te ujesjellesit me shumice Durres, puset e prodhimit dhe rezervuarit mbledhes

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 17.09.2022
Ekstrakt historik i regjistrit te Pronarit Perfitues date 17.09.2022
Statuti i shoqerise se huaj
Ekstrakt historik i zyrtar per shoqerine e huaj PWT Wasser-und Abwassertechnik sipas Gjykates Darmstadt, date 07.04.2016
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -37 173 722,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -47 379 053,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 39 838 680,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 124 747 583,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 6 319 164,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -39 332 884,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:3 554 389,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:63 639 909,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:1 108 056 722,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:1 516 213 097,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:599 675 004,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:186 451 297,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A. Lala