Skip to content

ECO RICIKLIM
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-03-05 09:08:43
JSON

Tax Registration Number: L61814009B
Administrators: Ervin Meçe
Scope: Pastrim, grumbullimi, përpunim, transport dhe asgjësimi i mbetjeve spitalore apo mbetjeve të tjera të ngjashme, sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara me ligje. ImportExport dhe tregtim me shumicë e pakicë të artikujve dhe mjeteve që përdoren për transportin, magazinimin, të këtyre lloj mbetjesh. Shërbim 3DDD (Dezinfektim, Dezinfektim, Deratizim), pastrimi, të ambienteve të ndryshme, prodhuese, tregtare, magazinave, hotele, spitale konvikte etj, si dhe import-exportin dhe tregtimin me shumicë dhe pakicë I dezinfektuesve dhe produkteve të tjera që I shërbejnë këtij qëllimi. Shoqëria mund të kryejë çdo veprimtari të nevojshme e të dobishme, të lejuar nga ligji për realizimin e objektit të aktivitetit të saj.
Other Trade Names: ECO RICIKLIM
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 13.06.2016
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100,00
Shares: 3
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Tirane, Kashar, Automjet tip Ford me targe AA 664 VI
Tirane, Kashar, Automjet tip Citroen me targe AA 768 RM
Tirane, Automjeti tip Ford me targe AB 538 AG
Tirane, Kashar, Furgon tip Benz AA 862 PS
Tirane, Kashar, MEZEZ, Automjet me targe AA 487 SB
Tirane, Kashar, Automjet tip Volkswagen AA814 VE
Tirane, Kashar, Automjet tip Citroen TR7399P
Tirane, Kashar, Automjet tip Fiat Ducato 2.3 me targe AA 489 YL
Tirane, Kashar, MEZEZ, Automjet tip Toyota Yaris me targe AA 516 ZY
Tirane, Kashar, MEZEZ, Automjeti Citroen Tipi Furgon me Targë AA 914 SJ
Tirane, Kashar, Automjet me targe AA 506 OH
Status: Aktiv
License(s): II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Kashar Lagjja Mëzez, Rruga Dytesore Kashar , Ambjenti me Zonë kadastrale 2679, pasuria Nr.12/22.

Address:
Elbasan, Bradashesh, Ish Kombinati Metalurgjik, Bradashesh, Zona Kadastrale 3965
Elbasan, Metalurgji, Zona Kadastrale 3965, Nr Pasurie 1070
Elbasan, Bradashesh, Pasuria Nr. 1070, Zona Kadstrale 3965, Metalurgji, Bradashesh

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 03.05.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash 15.11.2016
Kontrate shitje 16.07.2018
Kontrate shit-blerje aksionesh 29.12.2020
VKM Nr.273, datë 3.4.2020 per miratimin e kontratës për lotin 2 me objekt “Trajtim dhe asgjësim të mbetjeve që dalin nga shërbimet ku marrin trajtim pacientët me COVID-19 për QSUT”
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 99 413 433,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 83 860 290,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 25 519 079,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -1 525 729,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:161 936 484,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:61 814 009,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:44 870 511,00
Worked By : A.Lala