Skip to content

Braka Construction
Last change(based on NBC extract ) made on: 2017-09-04 16:38:14
JSON

Tax Registration Number: L61906505I
Administrators: Amarild Braka
Scope: Ndërtimi dhe mirëmbajtja e ndërtimeve civile, turistike, shëndetësore, social-kulturore, tregtare, bujqësore, ujësjellës me kontraktues privat apo shtetëror, vendas dhe të huaj, brenda apo jashtë vendit. Veprimtari në fushën e turizmit me qëllim ngritjen e hoteleve dhe fshatrave turistike të pushimit, plazheve, qendrave të arkëtimit brenda dhe jashtë vendit, të blejë, të marrë me qira, të ndërtojë apo të nxisë ndërtimin e tyre, duke vepruar në këtë fushë e vetme apo me partnerë të tjerë. Import – eksport të materialeve të ndërtimit, të lëndëve të para për ndërtim, makineri, pajisje dhe pjesë këmbimi, të mallrave të ndryshme industriale, etj. Transport i mallrave të ndryshëm për vete dhe për të tretë. Kryerja e çdo lloj aktiviteti të lejueshëm nga ligji për formën juridike të subjektit.
Other Trade Names: Braka Construction
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Foundation Year: 02.07.2016
District: Durrës
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Durrës Lagjja 13, Rruga Pavarësia, Godina “Lindja e Re 2014”

Address:
Tiranë Tiranë Tiranë Njësia Bashkiake Nr.7, Rruga Ndre Mjeda, Ndërtim objekti, Zona Kadastrale 8220, Nr.Pasurie 7/260, 7/259, 7/336, 7/33, 7/34

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information