Skip to content

KOVLU ENERGJI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-11-18 11:24:35
JSON

Tax Registration Number: L62010004L
Administrators: Yuksel Çinar
Scope: Ndërtimi i HEC-it Pocem, të tipit me digë në rrjedhën e poshtme të lumit Vjosë, të tipit BOT, (Ndërto-opero-transfero), prodhim, transmetim dhe shpërndarje të energjisë elektrike, nëpërmjet ndërtimit të hidrocentraleve me anë të procedurave të konçesionit. Ndërtim, depozitim, shfrytëzim i burimeve ujore dhe natyrore me qëllim prodhimin e energjisë. Krijimin e linjave të prodhimit, të njësive të vogla dhe të mëdha për prodhimin dhe tregtimin e energjisë elektrike së prodhuar nga burime natyrore dhe alternative.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: KOVLU ENERGJI
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 09/08/2016
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Turqi, Shqiperi
Initial Capital: 1 400 000,00
Shares: 3
Parent Company / Owner: I. AYEN ENERJI ANONIM SIRKETI A.S, një shoqëri tregtare turke, e regjistruar në dhomën e tregtisë Ankara me nr. regjistrimi 79297 datë 15.08.1990 dhe adresë Hulya Sokak No. 37 Gaziosmanpasa Cankaya/Ankara. Objekti i shoqërisë është: Prodhim i energjisë elektrike. Ortakë të shoqërisë janë: Aydiner ins. a.s. 84.97%, Borsadan Islem Goren (Halka Acik) 15.01%, Mehmet Aydiner, Fatma Nirvana Aydiner, Turhan Aydiner, Omer Ali Aydiner, Turgut Aydiner, Fahrettin Amir Arman (Sipas Çertifikatës së Aktivitetit të Dhomës së Tregtisë Ankara, datë 10.06.2016, të dorëzuar në QKB)

II. ÇINAR-SAN HARFIYAT NAKLIYAT INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, një shoqëri tregtare turke, me përfaqësues ligjor z, Yuksel Çinar. E regjistruar në dhomën e tregtisë Ankara me nr. Regjistrimi 215698, datë 24.01.2006 dhe adresë Ivedik Organise Sanayi Baskent Sanayi Sitesi 664 Sokak No. 5 Ostim Yenimahalle Ankara. Objekti i shoqërisë është: Pregatitje e themeleve dhe tokave, punime gërmimi dhe pastrimi të zonës, pregatitje e tokave bujqësore, gërmime, mbushje punime të tjera, përveç punimeve të tjera që bëhen në miniera. Ortakë të shoqërisë janë Unal Çinar 40%, Yuksel Çinar 40%, Sefer Çinar 20% (Sipas Çertifikatës së Aktivitetit të Dhomës së Tregtisë Ankara, datë 09.06.2016, të dorëzuar në QKB)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 24.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 30.05.2022, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

Yüksel Çinar, shtetas turk, i datelindjes 1963, pronar perfitues pasi zoteron 40% te kapitalit te shoqerise turke Cinar -san Hafriyat Nakliyat ( 215698). Data e percaktimit si pronar perfitues: 10.06.2016.

Ünal Çinar, shtetas turk, i datelindjes 1968, pronar perfitues pasi zoteron 45% te kapitalit te shoqerise turke Cinar -san Hafriyat Nakliyat ( 215698). Data e percaktimit si pronar perfitues: 10.06.2016.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: Me date 30.06.2023, eshte depozituar shkresa Nr. 34286 Prot, për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qëndror, ku është kërkuar: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria “ KOVLU ENERGJI ” SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- L62010004L. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia bashkiake Nr. 5, Rruga Sami Frashëri, pranë qendrës Nobis, Kulla F, Kati i 2-të

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -679 342,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani