Skip to content

E.N.P.I.&G Join
Last change(based on NBC extract ) made on: 2017-09-04 16:38:14
JSON

Tax Registration Number: L62409032A
Administrators: Florenc Gjikuria
Scope: "Rrjeti elektrik shpërndarës i nënstacionit 110/20 KV Golem, fideri F-l e F-2, Durrës". me Vlerë të kontratës 345,536,222 lekë me tvsh. me Autoritet Kontraktor, OSHEE sh.a.
Other Trade Names: E.N.P.I.&G Join
Legal Form: Shoqëri e Thjeshtë
Foundation Year: 07.12.2016
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100,00
Shares: 2
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë Njësia Administrative nr.5, Rruga "Ibrahim Rugova", pallati Kontakt, kati i dyte

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information