Skip to content

Pennine Petroleum Albania
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-08 12:49:46
JSON

Tax Registration Number: L72128015F
Administrators: Nevill Desmond Smith
Scope: Në fushën e eksplorimit, zhvillimit, prodhimit, marketimit dhe shitjes së hidrokarbureve dhe Dega Shqipëri është e autorizuar të përfshihet në çdo lloj aktiviteti tregtar në Shqipëri në përputhje me kërkesat e legjistacionit kombëtar.
Other Trade Names: Pennine Petroleum Albania
Legal Form: Degë të Shoqërive të Huaja
Registered: 28/09/2017
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Kanada
Foreign Parent Company: Pennine Petroleum Corporation (Ish Prendegast Petroleum Ltd), një shoqëri e themeluar në datën 18.09.2001 dhe që funksionon sipas legjislacionit të Kanadasë, me numër korporate 209523455, me adresë në 7827 Springbank, Calgary, Alberta, e përfaqësuar nga Jeffrey Walter Saxinger, Raymond Harvey Gertz, Harry Sargeant IV, Richard Wadswoth dhe Neville Desmond Smith (Sipas aktit të themelimit, datë 18.09.2001, të dorëzuar në QKB)

Subjekti Juridik Pennine Petroleum Albania nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Pezulluar
License(s): -
Legal Cases: Me date 20.09.2022, bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri ne pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues. Statusit ishte ("Aktiv") u be ("Pezulluar")
Changes
Additions: Administratori do te ekzekutoje te drejtat dhe detyrat e tij pa ndonje kufizim dhe do te kryeje transaksione dhe/ose pagesa deri ne EUR 200.000 lidhur me aktivitetit si administrator i deges
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga "Ismail Qemali", Kulla Fratari Nr. 27, Ap. 38

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala/L.Kanani