Skip to content

MCE
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-05-09 08:32:29
JSON

Tax Registration Number: L72203065K
Administrators: Petrit Muja
Scope: Mbikëqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi. Punime dheu, tarracime, prodhim elementësh të parafabrikuara betoni e betonarme e kompletimi me instalimet e nevojshme, ndërtime civile, industriale, turistike, ndërtim rruge, fusha aviacioni, veshje me asfaltobeton të rrugëve, ndërtim veprash arti, ndërtim ujësjellësash e kanalizime. Punime karpentjerie metalike, shpim pusesh gjeologjike inxhinierike e hidrogjeologjike etj. Rivelime topografike, punime topogjeodezike etj. Imp-eksport, tregti të mallrave të ndryshme etj. Veprimtari financiare të transferimit të parave në emër dhe për llogari të Subjektit Financiar - Jobankë. Veprimtari të Agjentit Komisioner. Në fushën e Projektimit të ndërtimit. Prova laboratorike në strukturën ndërtimore. Vepra hidroteknike, marrje uji, shkarkimi, kulla ekuilibri - porta e pontile. Konsulencë Juridike, import-eksport mineralesh. Auditim në financë dhe auditim në ndërtim. 2 Hartim i raportit të vlerësimit të ndikimit në mjedis, auditim mjedisor, hartim i ekspertizave për probleme mjedisore. Ekspert privat zjarrfikes. Master plane studime plane rajonale urbanistike, plan rregullues të përgjithshëm për qendra të banuara dhe qytete. Dhënies së makinave me qira dhe nënqira.
Other Trade Names: MCE
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 02/10/2017
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100,00
Shares: 2
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): I.2.A - Shërbime ekspertize
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga "Kavajës", Qendra "Sun Tower", Kati 9, Ap. 38

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.09.2021
Statuti i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 09.05.2023
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 4 230 489,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 4 183 077,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 4 328 670,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 314 326,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -111 439,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:28 990 071,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:12 673 590,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:9 614 229,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:2 759 460,00
Worked By : A.Lala/ A.Baja