Skip to content

3POWER SHALA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-23 12:27:15
JSON

Tax Registration Number: L72231039A
Administrators: Ibrahim Mohamad Maki Elfaki
Scope: Ndertimin e Hidrocentralit mbi Lumin Shale, te tipit BOT, (Nderto-Opero-Transfero); Prodhim, transmetim dhe shitje te energjise elektrike te prodhuar nga HEC-i mbi Lumin Shale Shfrytezimi dhe mirembajtja e kaskades si me siper gjate periudhes koncesionare.
Other Trade Names: 3POWER SHALA
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 27.10.2017
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Irlande, Emiratet e Bashkuara Arabe, Turqi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 3
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Pezulluar
License(s): -
Legal Cases: I. Me date 22.11.2021, eshte depozituar Kërkesa Nr. 15479 Prot, “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore Rajoni Qendror, ku është kërkuar: Vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “3POWER SHALA”SHPK, pajisur me NUIS (NIPT) L72231039A, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

II.Bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Bulevardi Deshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kulla II, Kati IX, Zyra A2

Website:
http://3powershala.com/

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -26 263 156,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -21 071 086,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -35 986 786,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani