Skip to content

ORIGO HYDROPOWER Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-04-01 12:18:01
JSON

Tax Registration Number: L76401206P
Administrators: Kujtim Kale
Scope: Ndërtimi i hidrocentraleve dhe impianteve të tjera për prodhimin e energjisë elektrike. Shfrytëzimi i tyre dhe prodhimi e tregtimi i energjisë elektrike.
Other Trade Names: ORIGO HYDROPOWER
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 30/01/2017
District: Vlorë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Child Company: MATI HYDROPOWER, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 11/10/2012 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L22212004A, me adrese ne Tirane, Njësia Bashkiake nr.2, Rruga "Jul Variboba", Vila nr.10, me administrator JURGEN GAISBERGER dhe Ylli Halili. ORIGO HYDROPOWER zoteron 9.99% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 01.04.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Pezulluar
License(s): -
Legal Cases: Me date 20.09.2017, me vendim te asamblese se ortakeve, u pushua perkohesisht aktiviteti per nje afat te pacaktuar. Statusi ndryshoi nga: “Aktiv” ne “Pezulluar”.
Changes
Address:

Seat:
Vlorë, Rruga "Gjergj Kastrioti", Godina nr. 1, ne kryqezimin me Rrugen "Hamit Lumi", prane ish-NPA

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 01.04.2022
Kontrate shitblerje kuotash date 31.05.2021
Statuti i shoqerise
Vendimi per pezullimin e aktivitetit date 20.09.2017
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -217 802,00
Worked By : A.Lala