Skip to content

Linos Energji (ish "EXINN DATA")
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-12 08:41:36
JSON

Tax Registration Number: L81319039L
Administrators: Avgon Cenalla
Scope: Ndertim, depozitim, shfrytezim i burimeve ujore dhe natyrore me qellim prodhimin e energjise elektrike. Prodhim i energjise elektrike, nga burimet ujore, nepermjet HEC, me lende te djegeshme nepermjet TEC-ve, si dhe nga burime te tjera alterantive, import-eksport, tranzitim , ndermjetesim, furnizim me energji elektrike. Krijimin e linjave dhe njesive te vogla dhe te medha per prodhim dhe tregetim te energjise elektrike me burime natyrore dhe alternative. Ndertim, operim te hidrocentralit me fuqi 0.5 Mega, me vendodhje Bashkia Klos, Fshati Guri Bardh, Linos. Kuota e Godines se hec: X=424118.4065, Y=4585766.4085, Z=1057 m.n.d sipas vendimit te MEI nr.4181/8 date 30/11/2017.
Other Trade Names: Linos Energji
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 18/01/2018
District: Klos
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: SUPER BETON MATI (ish SUPERBETON MATI) është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 15.05.1993 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J67902908A, me adresë në Dibër, Klos, Bulevardi Rexhep Pashë Mati, Pallati 1, Shkalla 1, Apartamenti 4, Kati 2, me administrator Brandi Selita. Ortak te vetem SBM 93 Holdings Ltd. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.09.2022

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Pezulluar
License(s): -
Legal Cases: I. Me date 15.02.2018, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Pushim i Perkohshem i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

II. Me date 31.05.2018, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Aktivizim i Aktiviteti. Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Aktiv"

III. Me date 11.06.2018, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos: Pezullimi i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

IV. Me date 26.06.2018, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Aktivizim i Aktiviteti. Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Aktiv"

V. Me date 05.07.2018, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Pushim i Perkohshem i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

Changes
Address:

Seat:
Klos, Lagjja Tanusha, (shtepia Bilal Duka), fshati Guri i Bardhe

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Baja/L.Kanani