Skip to content

Shoqëria Koncesionare Z.M.A
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-04 08:56:15
JSON

Tax Registration Number: L81729026T
Administrators: Endrit Bruci
Scope: 2.1.Objekti i Shoqërisë është projektimi, financimi, ndërtimi, mobilimi, mirëmbajtja, mbikëqyrja dhe kolaudimi i pesë objekteve arsimore në Zonën Tirana 1, që përcaktohen në Kontratën e Konçesionit me Bashkinë Tiranë ("Projekti"). 2.2. Shoqëria, në mënyrë dytësore dhe jo në mënyrë direkte, dhe sidoqoftë vetëm për të përmbushur objektin tregtar të Shoqërisë, mund të kryejë çdo veprimtari tregtare, industriale, financiare dhe transaksione në lidhje me pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme të cilat do të konsiderohen si të nevojshme dhe të domosdoshme nga administratorët për përmbushjen e objektit të Shoqërisë. 2.3. Shoqëria mund të ushtrojë aktivitete të tjera ndihmëse ose të lidhura duke përfshirë importin dhe eksportin, si dhe të gjitha aktivitetet e nevojshme dhe të domosdoshme për të përmbushur objektin e Shoqërisë në përputhje me ligjin.
-------------
Kategoria: Sektori i Arsimit
-------------
Other Trade Names: Shoqëria Koncesionare Z.M.A
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 22/05/2018
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 201 200 000,00
Shares: 3
Parent Company / Owner: ZENIT&CO, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 25.03.2006 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K61731002D, me adresë në Tiranë, Rruga "Myrteza Topi", Nd. 18, Ap. 38, me administrator Arqile Peri dhe Yzeir Miraka, me ortak te vetem Luiza Tarba (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18/02/2023)

AGI KONS, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 04.02.2002 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K21622001M, me adresë në Tiranë, Farkë, Kodra e Diellit 2, Kompleks Hotelerie me struktura 2.3 dhe 5 kate, me dy kate nen toke, Nr. pasurie 51/256, me administrator Alban Çinari dhe ortak te vetem Gentjan Sula (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18/02/2023)

MET-ENGENEERING, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 18.08.2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L52025007R, me adresë në Tiranë, Rruga Unaza e Re, Godinë banimi dhe shërbimi, njësia II 04, me administrator dhe ortak te vetem Gazmend Metohu (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18/02/2023).

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 13.03.2021, terhequr nga QKB date 18.02.2023, Pronar perfitues i subjektit, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte:

Elvis Sula, shtetas shqiptar, i datelindjes 1977, pronar perfitues per 86.95% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te AGI KONS. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 29.05.2018 (Te dhenat per pronaret perfitues nuk jane te perditesuara me ndryshimet e ortakeve ne shoqerine AGI KONS)
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: Me date 18.04.2019, u nenshkrua marreveshja siguruese Nr. 988 Rep. Nr. 216 Kol, ndermjet Shoqeria Koncencionare ZMA (kredimarres), dhe Raiffeisen Bank (barremarres), shoqeria “Zenit&Co”shpk, shoqeria “Agi Kons”shpk, shoqeria “Met Engeenering” shpk (barredhenes) ku si objekt i kontrates eshte krijimi i nje barre siguruese 100% te kuotave te kapitalit qe shoqerite “Zenit&Co”shpk, shoqeria “Agi Kons”shpk, shoqeria “Met-Engeenering”shpk, zoterojne ne shoqerine “Z.M.A” shpk, me te cilat sigurojne pagesen, shlyerjen dhe permbushjen e te gjithe detyrimit te siguruar te kredimarresit ndaj barredhenesit / kredidhenesit.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Unaza e Re, njësia II 04, nr. pasurie 440/142, ZK 2679

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 36 222 545,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 4 061 474,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 4 103 559,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 2 748 970,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -25 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:388 703 478,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:657 492 301,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:403 838 524,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:281 082 737,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani