Skip to content

Shoqeria Konçesionare "Rruga Orikum - Llogara"
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-03-10 10:11:12
JSON

Tax Registration Number: L82327014A
Administrators: Ermal Ali
Scope: Ndërtimin dhe Mirëmbajtjen e segmentit rrugor "Porti i Jahteve - Bypass Orikum - Dukat (Ura e Shën Elizës)".
Other Trade Names: Shoqeria Konçesionare "Rruga Orikum - Llogara"
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 22/11/2018
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 1 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: GJIKURIA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 27.02.1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J62903456H, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Ibrahim Rugova, Pranë Gardës së Republikës, Pallati Kontakt, mbi Union Bank, me administratorë Milo Gjikuria, Ardmir Doda dhe Florenc Gjikuria. Ortaket e shoqerise jane: Milo Gjikuria (36%), Florenc Gjikuria (64%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 10.03.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 05.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 10.03.2022, Pronar perfitues te shoqerise jane:

Florenc Gjikuria, shtetas shqiptar, i datelindjes 1973, pronar perfitues per 64% te pronesise pasi zoteron 64% te kapitalit te GJIKURIA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 27.11.2018.

Milo Gjikuria, shtetas shqiptar, i datelindjes 1943, pronar perfitues per 36% te pronesise pasi zoteron 36% te kapitalit te GJIKURIA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 27.11.2018.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: Me date 19.03.2021, me ane te marrëveshjes siguruese Nr. 477 Rep, Nr. 269 Kol, shoqëria “GJIKURIA”shpk (barrëdhënës), Banka e Tiranes ( si perfaqesuese e paleve financuese), Banka Intesa SanPaolo Banka Albania dhe “Banka OTP Albania”sha ku si objekt I marreveshjes është krijimi i një barre siguruese mbi 100% të kuotave të kapitalit të shoqërisë “Shoqeria Konçesionare "Rruga Orikum - Llogara" shpk, nënshkruar nga barrëdhënësi si garanci për shlyerjen e plotë të detyrimeve të Kredimarrësit dhe / ose dorëzanësve sipas Kontratës së Kredisë.
Me date 19.03.2021, u lidh marreveshja Kolaterali Financiar ndërmjet Banka e Tiranes, Banka Intesa SanPaolo Banka Albania, “Banka OTP Albania”sha si dhe “Gjikuria” shpk dhe Kontrate Pengu për kuotat “Shoqeria Konçesionare "Rruga Orikum - Llogara"shpk Nr.478 Rep., Nr.270 Kol., date 19.03.2021 ndërmjet Banka e Tiranes, Banka Intesa SanPaolo Banka Albania, “Banka OTP Albania”sha si dhe “Gjikuria” shpk.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga "Ibrahim Rugova", Pallati Kontakt, Kati i tretë

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala