Skip to content

HB-GROUPCONSTRUCTION
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-03-19 08:46:58
JSON

Tax Registration Number: L87812902D
Administrators: Bledar Hysa
Scope: Ndertime, Punime dheu, sistemime taracime terrenesh, prodhim material inertesh, rere, gure, mermer, blloqe betoni, elemente betoni, shtylla betoni, etj. Ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore deri 5 kate dhe kompletimi i tyre me instalimet e nevojshme. Ndertim e rruge kat.III-IV-V. Ndertim vepra arti te vogla deri 8 m. Ndertim ujesjellesa dhe kanalizime. Ndertim Vepra kullimi, ujitje toke dhe impiante vaditese. Punime mbrojtje dhe sistemi hidraulik. Rikonstruksione godinash civile ekonomike, veshje fasadash etj, prodhim, perpunimin e lendeve te para, per material inerte, si dhe eksport-importin e tyre, import -eksportin dhe tregtimin me shumice e pakice te mallrave industriale, bujqesore, ushqimore, materialeve te ndertimit, artikujve shtepiake, elektrike, hidrosanitare, duraluminit e nen produkteve te tije, ngritjen linjave per prodhimin e inerteve pllakave te te gjitha llojeve sidomos ne fushen e ndertimit, makinerive e mjeteve te te gjitha llojeve ne fushen e ndertimit, Punime bojatisje, hidroizolimi, termoizolimi, akustike, kundra zjarrit si dhe tregtim I materialeve te tyre , punime elektrike, linja TL, TU, impiante elektrike. telefoni, citofoni dhe mirëmbajtja e tyre, Perforcime themeli e punime nentokesore. Izolime mbi dhe nentokesore nga ujrat, impiante të pastrimit, sinjalistikë rrugore, punime topo-gjeodezike. Punime karpenterie druri e metalike. Instalimi i materialeve prej druri,metalike, plastike, xhami,projekton,realizon dhe administron qendra lojrash per femije dhe te rritur, ne ambjente te brendshme dhe te jashtme .Realizon dhe administron qendra relaksioni,pushimi dhe rehabilitimi per te gjitha moshat, punime e riparime ne objektet Muzeale-Arkeologjike. Import eksport pllakave te gjitha llojeve, aksesor, rere, zhavor, gelqere, cimento, bojra hidromat, konfeksione te buta, veshmbathje, rroba pune, perparese, carcafe, dysheke, derrasa, fiber, melami MDF, kompesate, druzjarri, hekur, kancelari. Sherbime juridike dhe tregtimi i mallrave te ndryshem, hoteli, restoranti, bari. Sherbime mirembajtje,nderrim pjesesh te motogjeneratorit. Sherbime grafike dhe prodhime te ndryshme, Sherbime dhe tregti me bojra, llak dhe solucione te ndryshme. Sherbime portuale,. Sherbim dhe furnizim me uje si dhe pastrim i mbeturinave ne zonat portuale dhe te mjeteve detare. Sherbime automjetesh mekarotrec. Sherbime dhe mirembajtje te varrezave publike dhe atyre te deshmoreve.Sherbime pastrimi, Sherbim recepsioni, Prodhim dhe tregtim i farerave dhe fidaneve.Prodhim dhe tregtim peme frutore, dekorative, lule, vazo, pleh organik dhe kimik. Prodhim dhe tregtim i materialeve restauruese,. Prodhim, shitje, blerje mobileri per zyra, hotele, salla konferencash etj. Prodhim dhe tregtim i uniformave, veshjeve dhe pajisjeve te buta per spitale, polici, kulinari etj. Prodhim, tregtim, montim, eksport reklamash, material elektrike, hidraulike dhe mekanike. Prodhim, punime, tregtim duralumini, punime druri dhe plastike, punime etalbont, fasada xhami etj. Prodhim dhe tregtim i lodrave perfemije. Prodhim, shitje kuti, canta amballazhi per produkte te ndryshme. Tregtim me shumice e pakice te materialeve piroteknike dhe shperthim i komanduar/kontrolluar i tyre. Blerje, shitje, perpunim ushqimi per blegtorine. Blerje, shitje vegla pune te ndryshme. Blerje ene kuzhine dhe pajisje te tjera. Blerje, shitje kompjutera, materiale per IT, printera bojra per printera dhe kancelari. Blerje artikuj sportive dhe gjimnastikore. Blerje, perpunim balte qeramike per skulpture, allci forme dhe glazure. Blerje, shitje, prodhim vendosje parket, derrase prej druri etj. Blerje, shitje, riparim dhe mirembajtje te paneleve diellore, te sistemit te kondicionimit dhe te sistemit te ngrohjes kaldajave dhe ftohjes. Blerje, shitje pajisje mjekesore etj. Blerje, shitje materiale per sistem ngrohje/ftohje, materiale hidrotermike, pompa te ndryshme dhe pompa zhytese. Transporti i makinerive te renda, te lehta me rimorkiator, Karrotrec etj. Pjese kembimi dhe automjete te perdorura. Organizim eventesh dhe festash te ndryshme. Shtepi filmike, Kamera Red/Arri-4k,DJI Osmo.Lente fikse(Kinematografike, Canon, Arri). DJI Phatom 4 pro. Blerje, shitje medikamente e pajisje mjekesore. Blerje, shitje gazi per ngrohje. Blerje, shitje pjese kembimi, automjete te perdorura, goma, karburant diesel, vajra, alkol per automjete. Shtypshkirime materiale te ndryshme, printime ne permasa te medha, sherbime te printimit etj. Blerje Gaz i Lengeshem per gatim. Blerje materiale pastrimi. Blerje bateri per Automjete. Tregti blerje import-eksport mobilje zyre dhe rafte arshive, dyer te blinduara. Blerje materiale helikopteri. Shpenzime per mirmbajtjen e paisjeve te nderlidhjes. Konferenca studentore. Trajnime dhe seminare. Blerje detergjent, dizifektant dhe aromartizues. Blerje pjata parcelani me motive te ndryshme. Blerje filma grafie dhe solucione. Servis automjetesh. Blerje moket. Blerje dhe vendosje e sistemit te kamerave. Dizifektim objektesh. Sherbim gatimi katering. Blerje dhe shitje uji i pishem. Materiale e paisje zjarrfikse. Paisje ndricimi dhe audio skenike. Materiale per ngrohjen e ambjenteve te ndryshme, kinema, spitale, salla konference, dhe zyra. Riparim dhe mirmbajtje te ashensoreve. Mirmbajtje te programit te financave. Blerje vegla muzikore. Blerje pellet, lende druri. Sherbime te tjera riparime mirmabjtje dhe restaurime te ndryshme .Blerje libra te zhanrit teater. Blerje materiale programi pikture. Trasport udhetaresh, material ndertimi ,trasport paisjesh specifike brenda dhe jashte teritorit shqiptar.
Other Trade Names: "HB-GROUPCONSTRUCTION" shpk
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 04/04/2018
District: Mat
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Me datë 11.10.2021, me anë të Kërkesës Nr. 1347/4 Prot, “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara Rajoni Verior, u kërkua: Vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “HB-GROUPCONSTRUCTION”SHPK, pajisur me NUIS (NIPT) L87812902D, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

II. Me datë 07.12.2021, me anë të Kërkesës Nr. 1347/6 Prot., leshuar nga Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara Rajoni Verior Shkoder, u kërkua: Lirimi nga masa e sigurimit te detyrimit tatimor mbi tatimpaguesin HBGROUPCONSTRUCTION SHPK, me NUIS (NIPT) L87812902D.
Changes
Address:

Seat:
Diber, Burrel, Lagjja Pjeter Budi, Rruga" Pirustet", Pallati 14, Ap.1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.10.2021
Statuti i shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 19.03.2024
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 1 119 294,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 2 141 959,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 336 465,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 568 528,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:26 754 897,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:5 705 156,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:3 636 775,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:5 107 573,00
Worked By : L.Kanani / P. Nikolli