Skip to content

The Classic Style
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-10 16:53:49
JSON

Tax Registration Number: M01329005B
Administrators: Saimir Gjoka
Scope: 1. Investitor në ndërtim. Ndërtimin, investimin, rikonstruksionin e godinave civile, industriale, turistike, bujqësore, ujësjellësave e kanalizime, rrugëve, veprave të ndryshme të artit në fushën e ndërtimit etj.,Shërbime në ndërtim; Punime duralumini , hekuri e gipsi.etj, 2.Prodhimin e konfeksioneve tekstile,plastike,lëkure, hekuri ,elektronike me material porositësi ( Fasonist )etj. Ajo mund të ushtrojë çdo aktivitet industrial tjetër të dobishëm të favorizimit dhe sigurimit të një mbarëvajtje të rregullt të prodhimit dhe mund të kryejë në përgjithësi të gjitha veprimet industriale,tregtare,financiare,transferimin e pasurive të paluajtshme të lidhura me aktivitetin e shoqërisë. 3.Import- eksport e tregtim me shumicë dhe pakicë të mallrave të ndryshëm Ushqimore dhe Industriale të perdorimit të gjerë brenda dhe jashtë vendit, si Ushqime të ndyshme si dhe pije të ndryshme alkoolike dhe jo alkolike, pajisje elektroshtëpiake, hidrosanitare, materiale ndërtimi dhe Elektrike , plastike,polimeri,hekur e celik, pigmente e bojra të llojeve të ndryshme, infomatike, artikuj mobilerie për mobilime zyrash, makina e makineri të rënda,autovetura e goma,motocikleta si dhe pjesë këmbimi të tyre,konfeksione tekstile,detergjente të llojeve të ndryshme, parfumeri, kancelarie ,varka e motobarka , artikujve të ndryshëm të reja dhe të përdorur si rroba,këpucë ,orendi shtëpiake,bizhuteri, etj,etj. 4. Hapjen e agjensive imobiliare për shitblerje dhe dhënie me qira të pasurive të luajtshme dhe të paluajteshme brenda dhe jashtë vendit. 5.Transport kombëtar dhe ndërkombëtar mallrash dhe udhëtarësh. 6.Hapjen e agjensisë konsulencë dhe investime brenda dhe jashtë vendit si dhe cdo aktivitet tjeter që nuk kërkon licensë të posacme. 7. Hapje e dhomave frigoriferike për konservimin dhe tregtimin e fruta perimeve. 8. Hoteleri e Agro-turizëm .9. Prodhime bujqësore e blegtarale, Pemtari e vreshrtari, Sera të thjeshta apo me ngrohje qëndrore. 10. Në përgjithësi të gjitha aktivitetet industriale, tregtare, financiare, civile , të luajtshme dhe të paluajtshme që mund të lidhen direkt ose indirekt me objektin e shoqërisë ose me objekt të ngjashëm ose të përafërt me të, etj.
Other Trade Names: The Classic Style
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 10/01/2020
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Administrative nr.5, Zonë kadastrale nr. 8370, nr. pasurie 4/33+2+36, apartament te Kompleksi " Halili"

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 07.04.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Baja