Skip to content

Vlora International Airport - VIA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-11 14:06:12
JSON

Tax Registration Number: M11809002I
Administrators: Valon Lluka
Scope: Zbatimi i Kontrates se Koncesionit nenshkruar ndermjet ortakeve te shoqerise (Bashkimi i operatoreve ekonomike te shpallur fitues ne procedure e tenderit) dhe Ministrise se Infrastruktures dhe Energjise, qe ne menyre te vecante, nder te tjera, do te konsistoje ne projektimin, ndertimin, operimin, mirembajtjen dhe transferimin e Aeroportit Nderkombetar te Vlores (VIA).
Other Trade Names: Vlora International Airport - VIA
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 17/05/2021
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi, Kosove
Initial Capital: 1 209 000,00
Shares: 3
Parent Company / Owner: Mabco Constructions SA, nje shoqeri aksionare, e krijuar dhe ekzistuese sipas legjislacionit zviceran, regjistruar ne Regjistrin Tregtar me numer regjistrimi CHE-101.624.994, me seli te regjistruar ne adresen: Via Cattori, 7.6900 Paradiso, Lugano, Zvicer (Sipas aktit te themelimit dhe statutit te shoqerise me pergjegjesi te kufizuar “Vlora International Airport – VIA” sh.p.k, date 17.05.2021)

2A Group SH.P.K, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e krijuar dhe ekzistuese sipas legjislacionit te Republikes se Kosoves, regjistruar ne Regjistrin Tregtar me numer regjistrimi 810846800, me seli te regjistruar ne adresen: Prishtinë, Rruga Ali Pashë Tepelena, nr.1/14 IVY Residence, me perfaqesues te autorizuar dhe pronar Z. Valon Ademi (Sipas te dhenave te ARBK, date 10.04.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 25.01.2023, terhequr nga QKB ne daten 10.04.2023, Pronar perfitues i shoqerise me 25% te kapitalit e me teper eshte:

Behgjet Pacolli, shtetas shqiptar, i datelindjes 1951, pronar perfitues per 98% te pronesise, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise MABCO CONSTRUCTIONS SA (CHE-101624994). Data e percaktimit si pronar perfitues: 09.06.2021.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Additions: Kapitali i shoqerise eshte 10.000 Euro dhe eshte konvertuar ne leke sipas kursit te kembimit te Bankes se Shqiperise ne daten 31.01.2022 (1 euro=120.90 All)
Address:

Seat:
Tiranë, Rr. Donike Kastrioti, ndertesa 4, kodi postar 1119, Njesia Bashkiake nr. 5, 1000

Address:
Vlore, Novosele AKERNI Akerni, Zona Kadastrale Nr.1007, Nr.pasurie 6, Vlore, Albania

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 31.01.2022
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 24 741 606,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -7 809 677,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:742 210 980,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:116 369 614,00
Worked By : A.Lala/ P. Nikolli