Skip to content

“KONCESIONARE TËRNOVË ZALL BULQIZË” SH.P.K.
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-09-03 10:24:48
JSON

Tax Registration Number: M21901031I
Administrators: Faik Teodori
Scope: 1. Ndërtim dhe shfrytëzim i hidrocentraleve Tërnovë dhe Zall Bulqizë sipas VKM nr.556, datë 1.8.2003. 2. Prodhim dhe shitje energji elektrike brenda dhe jashtë vendit privatëve dhe shtetërorëve, sipas VKM nr.556, datë 1.8.2003. 3. Transmetim energji elektrike brenda vendit dhe jashtë vendit, sipas VKM nr.556, datë 1.8.2003.
Other Trade Names: “KONCESIONARE TËRNOVË” SH.P.K. DHE “KONCESIONARE ZALL BULQIZË” SH.P.K.
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 28/06/2022
District: Tirane
Country: Shqiperi
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: TEODORI shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 13/08/1999 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K81713014H, me adresë në Tirane, Rruga Niko Avrami, Ndertese Private Prane Pallatit Nr. 17, me administrator dhe ortak te vetem Korado Teodori. Sipas të dhënave të QKB deri më date 05.07.2022

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Rruga “Myslym Shyri”, Pallati 56/1, Shkalla 1, Kati 2, Apartamenti 4

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.07.2022
Statuti i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues, terhequr 05.07.2022
VENDIM Nr. 134, datë 06.06.2022 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “TEODORI” SHPK PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-s NR. 68, DATË 11.4.2022, “MBI KËRKESËN E KONCESIONARIT ‘TEODORI’ SHPK, PËR TRANSFERIMIN E PLOTË TË LICENCËS SË SHOQËRISË KONCESIONARE ‘TEODORI 2003’ SHPK, NR. 87, SERIA PV09K, DHËNË PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC ‘ZALLI I BULQIZËS’ DHE HEC ‘TERNOVË’, TEK SHOQËRIA ‘TEODORI’ SHPK”
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Baja