Skip to content

LE SPOT GROUP (Ish UNIVERSAL GROUP, Ish REKLAMA MEDIA GROUP)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-03-03 10:12:34
JSON

Tax Registration Number: K91413013O
Administrators: Vilma Maze
Scope: Të operojë në fushën e administrimit të tabelave dhe paneleve të reklamave, zhvillimi i strategjive për përdorimin efektiv të masmedias, për blerjen dhe marrjen me qira të hapësirave publicitare i të gjitha llojeve. Përgatitja, printimi i posterave të ndryshëm, prodhim, tregtim i programeve, videove, filmave i të gjitha llojeve. Organizimi i kongreseve ekspozitave, koncerteve dhe evenimenteve i të gjitha llojeve. Shërbime konsulence promovimi për shoqëri të ndryshme, realizimi i reklamave të ndryshme, etj. Veprimtari në fushën imobiliare. Zhvillimi dhe administrimi i pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme, shit-blerja, marrja dhe dhënia me qira e nënqira e tyre. Veprimtari në fushën ndërtimore.
Other Trade Names: LE SPOT GROUP
Legal Form: Shoqëri Aksionare SH.A
Foundation Year: 12.02.2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 3 500 000,00
Shares: 100
Child Company: I. STUDIO PRO është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.05.2014 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L41712017A, me adresë në Tiranë, Kashar, Katundi i Ri, Lagjja Katund i ri, rruga Dhaskal Tod'hri, godine 1-katëshe nr 26, me likuidator Fatbardha Shtrepi. Shoqëria është e c’regjistruar. LE SPOT GROUP sha zotëronte 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.03.2021).

II. SPOT COMMUNICATIONS është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 18.11.2008 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K82320007D, me adresë në Tiranë, Rruga Themistokli Gërmenji, Nr 1 me administrator Mirza Alibegaj. LE SPOT GROUP sha zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.03.2021).

III. PUBLIX është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 22.04.2009 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K91708011F, me adresë në Tiranë, Rruga Themistokli Gërmenji, Nr 1, me administrator Zefina Asani. LE SPOT GROUP sha zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.03.2021).

IV. UNIVERSAL ALBANIAN MEDIA është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 28.12.2007 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K81304002T, me adresë në Tiranë, Rruga "Medar Shtylla", pallatet "Alban Tirana", kati II-të, me administrator Theodhoro Çami dhe likudiator Fatbardha Shtrepi. Shoqëri është e c’regjistruar. LE SPOT GROUP sha zotëronte 60% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.03.2021).

V. NEW DEVELOPMENT është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 06.11.2008 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K82307008P, me adresë në Tiranë, Bulevardi Zogu I, Sheshi Frenc Nopcka, Njësia Bashkiake nr. 9, Pallati Nr. 1, Dyqani Vodafone, Kati përdhe, me administratore Erjona Pepa. LE SPOT GROUP sha zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.03.2021).

VI. MINDSHARE ALBANIA është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 19.03.2014 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L41528006N, me adresë në Tiranë, Rruga Themistokli Gërmenji Nr.1, me administrator Denis Abazaj. LE SPOT GROUP sha zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.03.2021).

VII. LE SPOT PRODUCTION SH.P.K është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 16.03.2006 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K61805010F, me adresë në Tiranë, Rruga Themistokli Germenji, Nr 1, me administrator Mirjona Rada. LE SPOT GROUP sha zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.03.2021).

VIII. UNLIMITED MEDIA (UM) është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 11.03.2009 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K91513004S, me adresë në Tiranë, Rruga Themistokli Germenji, Nr 1, me administratore Selena Kurti. LE SPOT GROUP sha zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.03.2021).
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Board Members: Vilma Maze, Mirza Alibegaj, Eriola Qilimi
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga "Themistokli Germenji", Nr.1

Website:
https://www.lespotgroup.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 03.03.2021
Akti I themelimit
Kontrate per shitje aksionesh 13.01.2012
Kontrate per shitje aksionesh 22.01.2014
Kontrate per shitje aksionesh 20.09.2016
Financial Documents: Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 124 691 533,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 55 127 337,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 92 645 163,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 23 010 713,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 160 753 668,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 185 886 096,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 20 083 892,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 11 684 973,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 124 090 359,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -1 625 390,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:1 818 088 981,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:1 543 748 861,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:1 545 669 692,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:1 898 640 841,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:1 813 959 499,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 1 549 055 076,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 29 062 439,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 26 462 055,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 132 120 648,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 603,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala