REGJISTRI KONÇESIONAR


NIPT Objekti Konçesionar Emri Tregtar Rrethi Kapitali Themeltar(Lekë) Zotërues