Skip to content

PAUL WURTH ITALIA S.P.A
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-02-17 15:39:59
JSON

NIPT: 01559640998
Administrator: Georges Rassel, Thomas Walter Hansmann
Objekti i Veprimtarisë: Objektivi i shoqërisë është furnizimi i mjeteve, produkteve dhe shërbimeve që lidhen me prodhimin, përpunim dhe transformim të hekurit, çelikut, gizës dhe metaleve, si dhe furnizimit dhe shërbimeve të gjitha të prodhimit të kompanisë. Kompania gjithashtu do të kryejë të gjitha aktivitetet që lidhen edhe me prodhimin, përpunimin dhe transformimin e hekurit, çelikut, gizës dhe metaleve dhe në përgjithësi të gjitha aktivitetet që lidhen me industrinë dhe tregtinë e produkteve të çelikut, metalurgjik, mekanik dhe me ngjyra . Kompania do të ofroje gjithashtu shërbimet funksionale për ndërtimin e impianteve për prodhimin, përpunim dhe transformim të hekurit, çelikut, gizës dhe metaleve dhe mund te kryejë gjithashtu aktivitete te lidhura me to, ne sektorin e trajtimit te celikut, linjat e produktit të gizës dhe produktet jo hekur dhe linjat e sektorit metalurgjik dhe te bimëve. Kompania gjithashtu do të mund të kujdeset dhe / ose të kryejë projektimin e punëve inxhinjerike industriale si dhe të ndërtojë impiante industriale dhe pajisje. Kompania mund të kryejë aktivitetet në sektorin e inovacionit teknologjik dhe në fushën e këtij sektorit të fundit të menaxhoje projekte, përfshirë projekte të mëdha; kujdesi, krijimi dhe menaxhimi i aktiviteteve me përmbajtje apo karakter teknologjik në sektorin e mjedisit; kujdesi, krijimi dhe menaxhimi i aktiviteteve tregtare në sektorin e sistemeve dhe instrumenteve elektrike, automative, menaxhimit të rendit; kujdesi, realizimi dhe menaxhimi i aktiviteteve te ekzekutimit dhe zbatimit të projekteve dhe vlerësimit, si dhe cdo aktivitet tjetër të lidhur me objektin kryesore. Kompania, madje edhe me filialet, kompanitë zoteruese në mënyrë indirekte ose me kompanitë që ushtrojnë veprimtari të drejtimit dhe koordinimit në të ose me kompanitë që i nënshtrohen të njëjtes veprimtari të menaxhimit dhe koordinimit, mund të kryejë të gjitha operacionet dhe të përfundojë të gjitha kontratat me natyre tregtare, industriale, financiare dhe kreditore, lidhur me të drejtat, mjetet e luajtshme, instrumentet financiare të përkufizuara sipas ligjit. 24 shkurt 1998, nr. 58 dhe / ose mjetet e pasurisë të paluajtshme, përfshirë dispozimin e garancive reale dhe personale (në rastin e fundit për të paraqitur, për këtë rastin e fundit) për detyrimet që kanë marre për të tretë, me kusht që këto transaksione dhe kontrata të konsiderohen të nevojshme ose në çdo rast të dobishme për arritjen e objektivit të shoqërisë. Shoqëria mund të marrë gjithashtu interesa dhe aksione, me sigurine që ky aktivitet të kryhet ne një mënyrë të pranuar per kompani dhe sipërmarrje të tjera në itali dhe jashtë, me kompani qe kane objekt te ngjashem ose te perafert me te. Kompania gjithashtu mund te kryeje transaksione dhe te lidhje kontrata me palet e treta, me natyre finaniare, ne emer dhe per llogari te kompanive te kontrolluara prej saj, te kontrolluara ne menyre direkte ose indirekte, shoqeri qe kryejne të njëjtin aktivitet menaxhimi dhe koordinativ ose te lidhura me objektin e saj. Këto transaksione dhe kontrata mund të përbëhen nga negocime ligjore që kanë funksionin e mbrojtjes kundër rrezikut të valutave, kontratave te huave, faktoringut ose kontrata te financimit. Shoqëria mund te ofroje gjithashtu shërbim këshillimi administrativ dhe financiar sipas ligjit. Shoqëria do të kryejë të gjitha aktivitetet, operacionet dhe do të lidhë të gjitha kontratat e treguara në këtë nen 2, nese jane te nevojshme ose te dobishme per arritjen e objektit te aktivitetit te saj.
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 19/04/2005
Rrethi: Genova
Shteti ku vepron: Itali
Origjina e Kapitalit: Gjermani
Kapitali Themeltar(Lekë): 606 650 000,00
Numri i pjesëve: 25 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: PAUL WURTH S.A, nje shoqeri aksionare, qe funksionon sipas ligjeve te Luxemburgut, e regjistruar ne daten 26.06.1920 me numer regjistrimi B4446, me adrese ne Luxemburg L -1122, 32 Rue D’Alsace

PAUL WURTH INTERNATIONAL S.A, nje shoqeri aksionare, qe funksionon sipas ligjeve te Luxemburgut, e regjistruar ne daten 24.07.1996 me numer regjistrimi B55570, me adrese ne Luxemburg L -1122, 32 Rue D’Alsace. Zoterues per te dyja shoqerite meme eshte shoqeria Familie Weiss Stiftung, Gjermani.

Pronaret perfitues (zoterues te Familie Weiss Stiftung) jane:
Heinrich WEISS
Georg Heinrich WEISS
Babette Pauline WARKENTIN
Carl Herbert WARKENTIN
Lisette Herta WARKENTIN
Tanja FRAUENDÖRFER
Johannes FRAUENDÖRFER
Philipp Eberhard FRAUENDÖRFER
Heinz-Erik DECKER
Mark-Christoph Nepomuk DECKER
Katja Katharina WARKENTIN FRAUENDÖRFER
Paul Alfred WARKENTIN
Erika Ursula FRAUENDÖRFER GEB. WEISS
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: PAUL WURTH ENERGY S.R.L (ne likuidim), nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, me kod fiskal dhe numer regjistrimi 02460040997. PAUL WURTH S.P.A zoteron 99% te kapitalit te kesaj shoqerie.
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Rolf Goetz Giesecke, Francois Frank Wagener, Joerg Brinckmann
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqerise eshte 5.000.000 euro dhe eshte konvertuar ne leke sipas kursit te kembimit te Bankes se Shqiperise ne daten 17.02.2022 (1 euro=121.33 All)

*Zerat e xhiros dhe fitimit para tatimit jane konvertuar ne leke sipas kursit te kembimit te Bankes se Shqiperise ne daten 17.02.2022 (1 euro=121.33 All)
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Genova, Via Balleydier 7, Cap 16149, Stradario 26820

Adresa:
11 Planta 4 Puerta 4 11 Madrid Spanje,
Mira Street 30 Cherepovets Rusi,
Strada Statale Appia Km 648 Taranto (TA) Cap 74100

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt i regjistrit tregtar italian per shoqerine Paul Wurth Italia spa, date 17.02.2022
Te dhenat e aksionarit Paul Wurth S.A sipas Regjistrit Tregtar te Luksemburg, date 17.02.2022
Te dhenat e pronareve perfitues te aksionarit Paul Wurth S.A sipas Regjistrit Tregtar te Luksemburg, date 17.02.2022
Te dhenat e aksionarit Paul Wurth International S.A sipas Regjistrit Tregtar te Luksemburg, date 17.02.2022
Te dhenat e pronareve perfitues te aksionarit Paul Wurth International S.A sipas Regjistrit Tregtar te Luksemburg, date 17.02.2022
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 71 516 634,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -273 419 339,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:16 675 274 646,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:24 893 184 981,00
Punuar Nga : A.Lala