Skip to content

F&M INGEGNERIA SPA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-07-09 07:46:43
JSON

NIPT: 02916640275
Administrator: Alessandro Bonaventura
Objekti i Veprimtarisë: Qëllimi i kompanisë është të kryejë aktivitetet e mëposhtme:
-Ekzekutimi i studimeve të fizibilitetit tekniko-ekonomik, hulumtimi dhe konsulenca në fushat tekniko-shkencore dhe ekonomike në lidhje me punimet inxhinierike civile ose bimore
-Zhvillimi i projekteve të inxhinierisë civile ose bimore
-Ekzekutimi i studimeve të ndikimit në mjedis dhe vlerësimet e mjaftueshmërisë tekniko-ekonomike në lidhje me mundësinë për të vazhduar me ekzekutimin e projekteve
- Sigurimi i shërbimeve të mbikëqyrjes, kontrollit dhe koordinimit gjatë fazave të ndryshme të ndërtimit, përfshirë menaxhimin e marrëdhënieve me furnitorët, kontraktorët dhe çdo person tjetër që merr pjesë në procesin e ndërtimit
-Drejtimi / menaxhimi i testeve përfundimtare dhe / ose i testeve fillestare dhe funksionuese të punimeve
-Furnizimi i asistencës teknike në fazat pasuese të funksionimit dhe mirëmbajtjes së punimeve
- Realizimi i punëve të planifikuara që do t'i dorëzohen klientit gati për përdorimin e synuar
- Kryerja e studimeve të marketingut, zhvillimi i analizës ekonomike-financiare
-Zhvillimi, organizimi dhe menaxhimi i analizave territoriale, hetimeve gjeoteknike, topografike, fotometrike, provave materiale, etj, të planeve të zhvillimit, projekteve paraprake, dizajnit ekzekutiv dhe të detajuar, inxhinierisë së procesit dhe teknologjisë.
- Planifikimi dhe koordinimi i ndërhyrjeve zbatuese, menaxhimi i projekteve komplekse përmes ndërtimit të punëve inxhinierike dhe impianteve, gjithashtu përmes menaxhimit të projekteve.
-Pranimi i rolit të kontraktorit kryesor në kontraktimin e përgjithshëm, ndihma për organizatën me përgatitjen e specifikimeve teknike
-Furnizimi i shërbimeve të asistencës teknike për montimin, mbikëqyrjen dhe menaxhimin e punëve, fillimin, testimin e punëve dhe furnitorëve, prokurimin, logjistikën, operimin dhe menaxhimin e përgjithshëm dhe financiar të projekteve komplekse dhe të integruara.
Shoqëria munde t’u jepe palëve të treta, teknologji te pershtatshme dhe njohuri relative, mund te shese produkte dhe te përcaktoje marrëveshje bashkëpunimi me prodhuesit, tregtarët dhe shpërndarësit, me mundësi t’i mundesoje paleve te treta tregtimin e produkteve dhe shërbimeve, dhënien e licencës për përdorimin e shenjave të tyre dalluese, sigurimin e formave të azhurnimit përmes komunikimit të njohurive dhe teknikave të reja, si dhe ndihmës teknike-tregtare, këshillimeve tregtare, promovuese dhe marketingut.
Kompania mund të kryejë gjithashtu të gjitha operacionet tregtare, industriale, të pasurive të patundshme, financiare (këto të fundit vetëm nëse ushtrohen në një formë jo-mbizotëruese dhe jo në lidhje me publikun), mobiliare dhe imobiliare që janë thelbësore për arritjen e objektit të korporatës, duke përfshirë sigurimin e garancive reale ose personale gjithashtu në favor të te treteve, pjesëmarrjen në shoqëri, konsorciume shoqerish edhe te huaja.
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 17.10.1996
Rrethi: Venecia
Shteti ku vepron: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 44 092 800,00
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: -TRIESTE CONVENTION CENTER S.P.A, nje shoqeri aksionare, me kod fiskal 01303820326 dhe kapital 2.000.000 (dy milion) euro. F&M INGEGNERIA SPA zoteron 0.5% te kapitalit te saj

-F&M DIVISIONE IMPIANTI SRL eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, me kod fiskal 04489240277 dhe kapital 10.000 euro. F&M INGEGNERIA SPA zoteron 100% te kapitalit te saj

-F&M INFRASTRUTTURE S.R.L eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, me kod fiskal 04669660278, me kapital 20.000 euro. F&M INGEGNERIA SPA zoteron 51% te kapitalit te saj.
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Alessandro Bonaventura, Tommaso Tassi, Renzo Berto
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqerise eshte 360.000 euro dhe eshte konvertuar ne leke sipas kursit te kembimit te Bankes se Shqiperise ne daten 08.07.2021 (1 euro=122.48 All)

*Zerat e xhiros dhe fitimit jane te shprehura ne euro.

Te dhenat per shoqerine jane marre nga Regjistri Tregtar Italian: https://www.registroimprese.it/
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Via Belvedere 08o, Mirano, Venezia

Adresa:
Rruga Servan 38 Parigi Cap 75011 France
Rruga Sondrio 5 Milano (MI) Cap 20124
Rruga Statale km 14-Km SNC Palermo (PA) CAP 90121
Rruga Europa 331 Roma (RM) CAP 00144

Faqja Web:
https://www.fm-ingegneria.com/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti i regjistrit italian per shoqerine F&M INGEGNERIA SPA, date 08.07.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 359 331,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 421 223,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 894 397,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:11 458 071,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:9 150 337,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:9 471 254,00
Punuar Nga : A.Lala