Skip to content

A.R.S. PROGETTI S.P.A. - AMBIENTE RISORSE E SVILUPPO
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-07-09 10:32:42
JSON

NIPT: 04388281000
Administrator: Daniele Fanciullacci
Objekti i Veprimtarisë: -Projektimi, konsulenca teknike, zbatimi i kërkimit në fushat e mjedisit, burimeve natyrore, territorit, infrastrukturave, zhvillimit ekonomik dhe social, ruajtjes së trashëgimisë kulturore, forcimit institucional dhe reformës së administratës publike dhe të drejtave të njeriut, si në Itali ashtu edhe jashtë saj , dhe atë përmes profesionistëve të cilët do të veprojnë në emrin e tyre duke marrë përsipër përgjegjësinë përkatëse në përputhje me Ligjin nr. 1815 të 23 nëntor 1939; Organizimi i kurseve të trajnimit dhe trajnimit të avancuar, takimeve tekniko-shkencore në fushën e lartpërmendur;
- Aktivitete te pasurive te paluajtshme, nepermjet themelimit, bashkimit, shkëmbimit, administrimit, menaxhimit, dhënien me qira të mallrave të palëvizshme, rurale, urbane dhe industriale, shoqëria mund te marre pjesë në marrëveshjet publike dhe private dhe të formojë dhe pajise laboratorë dhe impiante eksperimentale me anekse për shtëpi dhe zyra.
Në përputhje të plotë me D. LGS. 385/1993 dhe D. LGS. 58/1998, shoqëria mund te bleje interesa, kuota pjesëmarrje, dhe aksione, në kompani të tjera ose kompani me qëllime të ngjashme ose analoge, dhe mundet qe, në një mënyrë jo mbizotëruese dhe qe te mos përbëjë ushtrim profesional ndaj publikut - të kryejë transaksione tregtare, administrative, të pasurive të patundshme, te tundshme dhe financiare, të lëshojë marreveshje sigurimi në favor të palëve të treta dhe të japë garanci vetëm në interes të palëve të treta që kontraktojnë me shoqërinë dhe ne menyre instrumentale drejt operacioneve ekonomike-juridike me interes të shoqërisë dhe jo ne konfilkt interesi me publikun dhe përmbushja e cdo aktiviteti qe eshte i dobishem për arritjen e objektit te shoqerise.
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 27.11.1992
Rrethi: Rome
Shteti ku vepron: Itali
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 122 480 000,00
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Daniele Fanciullacci, Ivan Fanciullacci, Donatella Ippolito, Viola Fanciullacci
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqerise eshte 1.000.000 euro dhe eshte konvertuar ne leke sipas kursit te kembimit te Bankes se Shqiperise ne daten 09.07.2021 (1 euro=122.48 All)

Zerat e te ardhurave dhe fitimit jane ne euro (fitimi eshte ne vlere neto)

Te dhenat jane marre nga regjistri tregtar italian: https://www.registroimprese.it/
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Rome, (RM) - Via Durban 2

Faqja Web:
https://www.arsprogetti.org/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt i regjistrit tregtar italian per shoqerine A.R.S Progetti s.p.a, date 09.07.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 19 257,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 39 383,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 81 927,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 324 772,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:4 039 718,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:5 815 030,00
Punuar Nga : A.Lala