Skip to content

INSTITUT IGH D.D (Ish Instituti i Inxhinierisë së Ndërtimit Kroaci, Ish Laboratori i Inxhinierisë së Ndërtimit Zagreb)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2020-02-10 09:11:32
JSON

NIPT: 080000959
Administrator: Oliver Kumric, Robert Petrosian, Domagoj Simunovic
Objekti i Veprimtarisë: Shërbime të kërkimit dhe projektimit të inxhinierisë civile; Kryerja e sondazheve gjeologjike; Punimet dhe hulumtimet hidrogjeologjike; Shërbimet e transportit; Testimi i materialeve ndërtimore dhe sistemeve mbështetëse; Ofrimi i shërbimeve të inspektimit teknik; Shërbime konsulence; Shpimi gjeoteknik dhe testimi i shkëmbit; Kryerja e studimeve mjedisore; Hulumtime kimike. (Sipas të dhënave të marra nga https://seenews.com/companies/company_profile/institut-igh-dd-1256#summary)
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 03.01.1949
Rrethi: Zagreb
Shteti ku vepron: Kroaci
Origjina e Kapitalit: Kroaci
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 913 483 291,00
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 3
Femër/Mashkull: Meshkuj
Anëtarë Bordi: Zarko Deskovic, Igor Tkach, Sergej Gljadelkin, Veniamin Mezhibovskiy, Dusica Kerhac
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: ISO 9001: 2015 Çertifikatë e sistemeve të menaxhimit të cilësisë -
ISO 14001: 2015 Çertifikatë e sistemeve të menaxhimit të mjedisit -
OHSAS 18001: 2007 Çertifikatë e sistemeve të menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë -
Ndryshime
Shënime: *Të dhënat janë marrë nga https://seenews.com/companies/company_profile/institut-igh-dd-1256#summary

*Të dhënat e pasqyrave financiare janë në HRK (kuna kroate)

* Kapitali i shoqërisë është 116.604.710 HRK (kuna kroate) dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 07.02.2020.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Zagreb, 1, Janka Rakuse Str. 10000

Faqja Web:
www.igh.hr

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt i regjistrit të Gjykatës 20.09.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra financiare 2015
Pasqyra financiare 2018
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 824 804,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -13 176 469,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -82 153,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 4 339,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -62 209,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:183 384 557,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:219 578 201,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:202 209 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 267 806 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 283 629 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2017
2018

Punuar Nga : A.lala