Skip to content

ERA a.s.
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-28 15:16:53
JSON

NIPT: 60916427
Administrator: Jakub Rehounek, Ondrrej Chlost, Jan Krejci
Objekti i Veprimtarisë: Kryerja e tregtisë së jashtme të materialeve ushtarake brenda objektit të lejes së lëshuar në zbatim të ligjit nr. 38/1994 Kol. Prodhimi, tregtia dhe shërbimet që nuk janë të listuara në Anekset 1 deri në 3 të Aktit të Tregtisë. Ndërtimi, ndryshimi dhe heqja. Aktiviteti i projektit në ndërtim e sipër. Prodhimin, instalimin, riparimin e makinave dhe pajisjeve elektrike, pajisjeve elektronike dhe telekomunikacionit. Aktivitetet e konsulentëve të kontabilitetit, kontabiliteti, të dhënat tatimore. Blerja dhe shitja, huadhënia, zhvillimi, prodhimi, riparimi, modifikimi, ruajtja, ruajtja, transportimi, zhvlerësimi dhe shkatërrimi i materialit të sigurisë. Bravandreqës, punim veglash. Montimi, riparimi, rishikimi dhe testimi i pajisjeve elektrike.
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 08/11/1994
Rrethi: Pardubice
Shteti ku vepron: Republika Çeke
Kapitali Themeltar(Lekë): 41 100 000,00
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “OMNIPOL a.s.”, shoqëri aksionare, e themeluar me datë 08.07.1996, sipas ligjeve të Republikës Çeke, me numër identifikimi NIPT 250 63 138, me adresë në Nekázanka 880/11, Nové Město, 110 00 Prague 1, Republika Çeke, me Anëtar Bordi Josef Piga, Ondrrej Panenka, Miroslava Travnickova dhe Michal Geist. Ortak i vetëm i shoqërisë është “OMPO Holding a.s.” me nipt 039 59 147, zotërues për 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të Regjistrit të Biznesit të Republikës Çeke aksesuar me datë 28.03.2024 - Link )

Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 3
Femër/Mashkull: Meshkuj
Anëtarë Bordi: Jana Fialova, Josef Ruzicka
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqërisë është 10.000.000 (dhjetë milion) Korona Çeke, por është konvertuar në lekë sipas kursit zyrtar të këmbimit datë 28.03.2024 (4.11 ALL/CZK).
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Průmyslova 462, Pardubice, 530 03 Pardubice, Republika Çeke

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt i Regjistrit të Biznesit të Republikës Çeke datë 28.03.2024
Ekstrakt i Regjistrit të Biznesit të Republikës Çeke datë 28.03.2024 (shqip)
Të dhënat e Shoqërisë OMNIPOL a.s sipas Regjistrit të Biznesit Rep. Çeke datë 28.03.2024
Të dhënat e Shoqërisë OMNIPOL a.s sipas Regjistrit të Biznesit Rep. Çeke datë 28.03.2024 (shqip)
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : P. Nikolli