Skip to content

PE -VLA-KU SH.P.K. Dega në Kosovë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-25 09:50:53
JSON

NIPT: 810794463
Administrator: Vladimir Pjetërgjokaj, Arben Sadrija, Kujtim Arifaj
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore. Instalime të tjera ndërtimore. Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave. Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave. Punimet e kulmit (çatisë). Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik. Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve hidrosanitare. Tregtia me shumicë jo e specializuar. Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit. Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Instalime elektrike. Punime suvatimi.
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 07/10/2008
Rrethi: Prishtine
Shteti ku vepron: Kosove
Origjina e Kapitalit: Kosove
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: PE - VLA - KU, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 04.11.2005 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K61716013M, me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 9, Rruga Muzaket, Pallatet Vokshi, Hyrja 1, Kati . 7, me administrator Vladimir Pjetërgjokaj. Ortaket e shoqerise jane: Vladimir Pjetergjokaj (53%) dhe Kujtim Arifaj (47%). Sipas te dhenave te QKB deri me date 05.04.2023
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 3
Femër/Mashkull: Meshkuj
Të punësuar: 25
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Te dhenat e shoqerise jane marre nga Agjensia e Regjistrimit te Bizneseve te Kosoves (ARBK) https://arbk.rks-gov.net/
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Prishtinë, Jakov Xoxa L-A,K-7 Nr.54

Akte. Tjetërsim Kapitali: Te dhenat e shoqerise PE -VLA-KU SH.P.K. Dega në Kosovë, sipas Agjensise se Regjistrimit te Bizneseve ne Kosove, date 09.04.2021
Te dhenat e shoqerise PE -VLA-KU SH.P.K. Dega në Kosovë, sipas Agjensise se Regjistrimit te Bizneseve ne Kosove, date 05.04.2023
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala/A.Baja