Skip to content

LOVERS ROMANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-06-18 10:36:23
JSON

NIPT: 9720439
Administrator: Lovers srl
Objekti i Veprimtarisë: Aktiviteti kryesor: 1419-Prodhimi i veshjeve dhe aksesorëve të tjerë Aktivitete dytesore: 1413 - Prodhimi i veshjeve të tjera (përveç të brendshmeve) 2433 - Prodhimi i profileve të formuara në të ftohtë 2511 - Prodhimi i strukturave metalike dhe pjesëve të strukturave 2512 - Prodhimi i dyerve dhe dritareve metalike 2562 - Operacione të përgjithshme mekanike 2571 - Prodhimi i produkteve prerëse 3299 - Prodhimi i produkteve të tjera prodhuese 3311 - Riparimi i artikujve të bërë prej metali 3320 - Instalimi i makinerive dhe pajisjeve industriale 4120 - Punë ndërtimi për ndërtesa banimi dhe jo-banesa 4212 - Punime ndërtimi për hekurudhat sipërfaqësore dhe nëntokësore. 4213 - Ndërtimi i urave dhe tuneleve 4221 - Punë ndërtimi për projekte të shërbimeve për lëngje 4222 - Punime ndërtimi për projekte të shërbimeve për energji elektrike dhe telekomunikacion 4291 - Ndërtime hidroteknike 4311 - Punime për prishjen e ndërtimeve 4312 - Punime për përgatitjen e tokës 4313 - Punime shpuese dhe mërzitëse për ndërtime 4321 - Punime të instalimit elektrik 4322 - Punë sanitare, ngrohëse dhe klimatizimi 4331 - Punime suvatimi 4332 - Zdrukthtari 4333 - Punime dyshemeje dhe veshje muri 4334 - Pikturimi, lyerja dhe instalimi i dritareve 4391 - Punime çatie, çaste dhe tarraca për ndërtim 4399 - Punë të tjera të veçanta ndërtimore 4619 - Agjentë të përfshirë në shitjen e mallrave të ndryshme 4690 - Tregti me shumicë jo e specializuar 4711 - Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuara me mbizotërim të ushqimit, pijeve ose duhanit 4719 - Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuara me ushqim, pije ose duhan mbizotërues 4741 - Tregtia me pakicë e kompjuterëve, njësive periferike dhe softuerëve në dyqane të specializuara 4742 - Tregtia me pakicë e pajisjeve telekomunikuese në dyqane të specializuara 4753 - Tregtia me pakicë e qilimave, tapeteve dhe mbulesave të tjera të dyshemesë në dyqane të specializuara 4759 - Tregtia me pakicë e mobiljeve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë në dyqane të specializuara 4764 - Tregtia me pakicë e pajisjeve sportive në dyqane të specializuara 4765 - Tregtia me pakicë e lojërave dhe lodrave në dyqane të specializuara 4776 - Tregtia me pakicë e luleve, bimëve dhe farave; shitja me pakicë e ushqimit dhe ushqimit për kafshë shtëpiake në dyqane të specializuara 4777 - Tregtia me pakicë e orëve dhe bizhuterive në dyqane të specializuara 4778 - Tregtia me pakicë e mallrave të tjerë të rinj në dyqane të specializuara 4779 - Tregtia me pakicë e mallrave të përdorura në dyqane 8020 - Aktivitetet e shërbimit të sistemeve të sigurisë 2599 - Prodhimi i produkteve të tjera metalike të fabrikuara 4211 - Punë për ndërtimin e rrugëve dhe autostradave 4299 - Punime ndërtimi për projekte të tjera inxhinierike 4329 - Punë të tjera të instalimeve të ndërtimit 4339 - Punime të tjera
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 22.07.1997
Rrethi: SUCEAVA
Shteti ku vepron: Rumani
Kapitali Themeltar(Lekë): 24 784 470,00
Numri i pjesëve: 9 946 516
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: LOVERS SRL, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, qe funksionon sipas ligjeve te Italise, e regjistruar ne date 18.11.1968, me numer fiskal 00235470135, me adrese ne Via Concordia 12, Olginate, Lecco, Lombardi, Itali (Sipas te dhenave nga: Big Profiles.com )
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: LOVERS ALBANIA, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 03.01.2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L61408506L, me adrese ne Durres, Lagjjia Nr.14, Shkozet-Durres, ndodhur ne Z.K 8515, ne pasurine nr.5/1686,Vol.13, Fq.146, me administrator Joshua Adamoli dhe Susan Schiatti. LOVERS ROMANIA sa zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 26.01.2021)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Shoqeri
Të punësuar: 247
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: * Shifrat e pasqyrave financiare jane te gjitha ne EURO.
* Kapitali i shoqerise eshte 994651.6 LEI lei rumune dhe eshte konvertuar ne leke me kursin e kembimit 1 lei rumun=24.92 leke.
* Zerat e fitimit jane neto
Te dhenat jane marre nga: Ministria e Finances Rumani dhe
Risco.ro
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Rr. DIMITRIE LEONIDA 34 - Fălticeni, SUCEAVA, Rumani

Akte. Tjetërsim Kapitali: Te dhenat e Ministrise se Finances Rumani per Lovers Romania sa, date 27.01.2021
Raport i shoqerise Lovers Romania sa, marre nga RisCo.ro date 18.06.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 602 274,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 640 583,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 137 437,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 279 883,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 274 971,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 35 595,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 50 911,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 184 968,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 101 823,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 77 882,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:7 719 298,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:4 143 202,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:4 091 671,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:3 091 582,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:3 650 961,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 626 449,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 2 464 254,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 3 690 808,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 4 205 635,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 12 875 995,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala