Skip to content

A.F.C.
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-29 07:38:56
JSON

NIPT: J61824006C
Administrator: Fabian Sejdarasi
Objekti i Veprimtarisë: Ushtrimin e veprimtarisë tregtare, shitblerjen e të gjitha produkteve me shumicë e pakicë, transaksioneve imobiliare e atyre tregtare, import eksport turizëm, ndërtim, transport, hoteleri, restorante etj. Aktivitete prodhimi, bashkëprodhimi me ndërmarrje dhe shoqëri të vendit e të huaja, transformim të gjithë produkteve e veprimeve komisionarë.
Emërtime të tjera Tregtare: A.F.C. Hotel Elysee, Le Jardin ELYSEE BAR - RESTORANT, KUZHINA E ULLIRIT
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 26/01/1994
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 553 146 862,00
Numri i pjesëve: 1 000
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: BANKA CREDINS, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 31.01.2003 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K31608801O, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Vaso Pasha, Nr. 8, me administratore Maltin Korkuti dhe Monka Milo (Sipas te dhenave te QKB deri me date 15.01.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr. 2, Rruga Themistokli Germenji Nr. 2, Objekti Nr. 173

Adresa:
1. Tirane, Njesia bashkiake nr 7, Rruga e Kavajes, hyrja 1, zona kadastrale 8210, nr pasurie 5/205-N2

2. Tirane, Paskuqan, Babrru Qender, Rruga Faik Kulla, Kafja e Rremes

3. Tirane, Njesia Bashkiake Nr.2 Rruga ELBASANIT,, Zona kadastrale Nr 8160, nr pasurie 2/336, volumi 48, faqe 102.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 29.07.2022
Akti i themelimit
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 25.03.2012
Kontrate shitje 20.01.2004
Akti i ekspertimit per shtesen e kapitalit 04.04.2012
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Shenime shpjeguese te Pasqyrave financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 117 493 180,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 92 102 351,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 79 876 537,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 55 884 201,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 60 275 176,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 58 595 331,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 70 191 318,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 51 891 270,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 55 489 869,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:341 308 714,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:272 955 258,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:260 492 164,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:232 956 967,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:209 061 441,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:210 460 176,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:229 244 801,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 180 477 067,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 184 167 194,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja