Skip to content

BUNA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-19 14:26:51
JSON

NIPT: J61826501C
Administrator: Artur Bujari, Dorart Bujari
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport. Prodhim konfeksione me material porositës dhe për tregtim, prodhim mobiljesh të të gjitha llojeve me material porositës dhe për tregtim. Prodhime metalike të të gjitha llojeve me material porositës dhe për tregtim. Punime metalike të të gjitha llojeve. Tregti me shumicë e pakicë të artikujve industrialë, ushqimorë, bujqësorë dhe blegtoralë, lule dhe pemë dekorative, makineri dhe pajisje industriale, artikuj konsumi, detergjentë, elektroshtëpiake, materiale ndërtimi, tregtim dhe prerje xhamash, hapje dyqane, lokale, hotele. Hapje agjencish spedicionere, transport brenda dhe jashtë vendit dhe pikash servisi dhe lavazh. Prodhim dhe tregti dyshekësh të të gjitha llojeve. Tregti me shumicë dhe pakicë për pajisje kuzhine, enë kuzhine dhe lavanteri. Përpunim dhe montim të çantave dhe qeseve të ndryshme për ambalazh me material porositësi. Mbjellje dru frutorë dhe perime, grumbullimi dhe përpunimi i tyre. Mbarështim të blegtorisë, grumbullim dhe përpunim qumështi. Punime ndërtimi. Tregti me shumicë dhe pakicë të pajisjeve mjekësore.
Emërtime të tjera Tregtare: BUNA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 16/02/1996
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 78 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Durrës, Laggja 14, Rruga Tirana, Shkozet, në territorin e firmës BRUNA, Kamion Mercedes DR 7905 B
Durrës, Lagjja 14, Rruga Tirana, Shkozet, në territorin e firmës BUNA, Kamionçinë Benz DR 0976 D
Durres, Kamionçinë marka FORD, me targë DR4247F
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
II.1.C - Prodhimi primar me shumicë
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Çështje Ligjore: I. Më datë 08.03.2002, me vendim të asamblesë së ortakëve, u miratua fillimi i proçedurës për bashkimin e shoqërisë Buna shpk me shoqërinë Albitaflex Shpk. U miratua projekti i bashkimit dhe u caktua si ekspert kontabël Z. Gani Limanaj për kryerjen e aktit të ekspertimit lidhur me proçedurën e bashkimit me përthithje të shoqërisë Albitaflex Shpk me shoqërinë Buna Shpk. Pas përfundimit të bashkimit, ortakët e shoqërisë janë: Edmond Bujari zotëron 50% të kapitalit të shoqërisë, Artur Bujari zotëron 16.66% të kapitalit, Antonio De Marinis zotëron 16.66% të kapitalit dhe Giuseppe Saracino zotëron 16.66% të kapitalit.

II. Më datë 25.04.2016, u nënshkrua projekt-marrëveshja e bashkimit me anë të përthithjes të shoqërisë "Alba Tech 2015". Bashkimi do të kryhet në formën e përthithjes ku shoqëria tregtare “Buna” shpk do të jetë shoqëria përthithëse dhe shoqëria “Alba Tech 2015” shpk do të jetë shoqëria e përthithur. Pasojat e bashkimit nuk do të kenë asnjë influencë ndaj të punësuarve të të dyja shoqërive që marrin pjesë në procesin e përthithjes. Ortak i vetëm i shoqërisë së re do të jetë Artur Bujari. Emri i shoqërisë së krijuar nga bashkimi do të jetë “Buna” shpk. Administrator i shoqërisë së krijuar nga bashkimi do të jetë Gentiana Sinjari. Kapitali i shoqërisë pas bashkimit do të jetë 28.198.950 (njëzet e tetë milion e njëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë) lekë.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Lagjja 14, "Bajram Tusha", Shkozet

Adresa:
Durrës, RRASHBULL, SHKALLNUR, Fshati Shkallnur

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 19.11.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 05.07.2012
Projekt-marreveshja per bashkimin me perthithje 25.04.2016
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 15.12.2016
Kontrate shitje e kuotave 08.09.2006
Kontrate shitje e kuotave 20.03.2002
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 4 794 443,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -10 315 567,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 14 214 878,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 13 539 935,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 10 565 008,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 15 957 832,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 10 097 583,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 28 085 232,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 10 301 550,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 8 977 141,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 7 119 293,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:99 946 388,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:173 844 949,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:125 646 674,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:184 191 775,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:77 057 823,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:231 637 570,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 86 069 243,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 232 813 381,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 179 336 618,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 122 855 638,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 90 663 078,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala