Skip to content

THEOS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-04 10:06:50
JSON

NIPT: J61828056L
Administrator: Xhuljeta Gjini
Objekti i Veprimtarisë: Ndertim dhe rikonstruksion te veprave te ndryshme, tregeti.Vleresim i pasurive te paluajteshme. Projektime te veprave te ndryshme. Konsulence Juridike dhe Avokati. Prodhim materiale ndertimi, perpunim mermeri e graniti, prodhim dyer-dritare duralumini. Vleresim i Ndikimit ne Mjedis. Auditim i efiçenses se energjise ne ndertesa.
Emërtime të tjera Tregtare: THEOS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 13.12.1993
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 73 590 000,00
Numri i pjesëve: 7 359
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Lagjja Partizani, Rruga Bardhyl Popa, Pasuria Nr.2/794, Zona Kadastrale 8524, (zyre shitje pasuri e paluajteshme)

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 3.12.2021
Vendimi i ortakut te vetem, date 20.07.2009
Vendimi i Ortakut te vetem , date 15.04.2010
Vendimi i Asamblese se Ortakeve, date 14.02.2011
Vendimi i asamblese se ortakve, date 24.06.2011
Vendimi i Asambelese se Ortakeve, date 04.07.2012
Vendimi i Ortakut te vetem, date 10.07.2013
Vendimi i Ortakut te Vetem , date 03.08.2018
Vendimi i Ortakut te Vetem, date 31.07.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra FInanicare 2007
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Finanicare 2019
Pasqyra Financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 6 392 879,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 19 317 280,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 20 513 630,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 10 744 520,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 987 015,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 547 165,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 508 490,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 527 412,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 980 912,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 983 855,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 3 421 774,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: 9 103 866,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:75 418 099,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:107 318 337,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:104 095 584,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:106 378 169,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:46 869 664,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:38 188 982,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 39 201 258,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 8 525 931,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 31 287 277,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 28 288 298,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 25 145 043,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 61 422 760,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : I.Cara