Skip to content

GERTI - METAL Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-03-31 10:22:27
JSON

NIPT: J61828072Q
Administrator: Kristo Shanaj
Objekti i Veprimtarisë: Eksport-import me shumice të mallrave industrial ushqimore, mallra metal me ngjyra, elektroshtepiake, nafte e produktet e saj bituminoze, kripe lende drusore e pastrim ambienti, grumbullim-përpunim të, metaleve me ngjyra, konstruksione metalike. Eksport i mbetjeve te metaleve me ngjyre.
Emërtime të tjera Tregtare: GERTI - METAL
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09/02/1995
Rrethi: Vorë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 37 325 395,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. KENDREVIC ENERGY, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 03.10.2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L39610501A, me adrese ne Tirane, Vore, Rruga Vore-Rinas, Km.3, Kapanon me Nr.Pasurie 178/36, ZK.3319, me administrator Silvana Karajani. GERTI - METAL zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 31.03.2022)

II. GREENTECH ENERGY SYSTEMS, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 15.04.2016 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L61618004V, me adrese ne Elbasan Porocan HOLTAS ''HEC PISHAT'', Lagjja Çekrezë, Fshati Holtë, me administrator Gerti Shanaj. GERTI - METAL zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 31.03.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
XII.5 - Leje mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Vorë, Rruga Vore - Rinas, km 3, Zona Kadastrale 3319, Nr. Pasurie 178/36, Vol.2, Fq. 205

Faqja Web:
www.gerti-metal.com

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 31.03.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 01.12.2009
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 902 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 11 052 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 11 215 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 20 556 570,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 30 953 609,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 15 105 923,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 7 771 458,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 10 470 059,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 31 560 156,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 11 972 427,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 24 456 570,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:341 602 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:433 275 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:496 744 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:696 998 492,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:441 068 481,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:339 361 215,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 341 533 149,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 598 700 838,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 816 799 342,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala