Skip to content

POSTA SHQIPTARE SH.A (Ish-Alba Post Sh.a)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-23 09:58:34
JSON

NIPT: J61924007N
Administrator: Anisa Kaltanji
Objekti i Veprimtarisë: Shërbime postare, financiare dhe bankare, aktiviteti i gjithë shërbimeve bazë të telekomunikacioneve dhe elektronike, botimi i gazetës "Postieri", aktivitet radiofonik ( "Radio Posta"), veprimtari biznesi, etj në përputhje me legjislacionin në fuqi. Agjent ne tregun e sigurimeve. Institucion i parasë elektronike
Emërtime të tjera Tregtare: POSTA SHQIPTARE SH.A
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 12/01/1999
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 161 828 000,00
Numri i pjesëve: 3 161 828
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. ALBTELECOM, një shoqëri aksionare e themeluar më datë 12/02/1999, me numër identifkimi në regjistrin tregtar NIPT J61824053N, me adresë Tiranë, Rruga "Muhedin Llagami", Kompleksi Square 21, Tirane, Shqiperi", me administrator Ervin Shpori. POSTA SHQIPTARE SH.A zoteron 2.47% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 23.04.2022)

II. INTERPOST, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 06/02/2012, me numër identifkimi në regjistrin tregtar NIPT L21409002T, me adresë Tiranë, Rruga Reshit Çollaku, Nr.4, me administrator Kujtim Sejati. POSTA SHQIPTARE SH.A zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 23.04.2022)
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Anëtarë Bordi: Belinda Ikonomi; Ergys Misha; Keisi Seferi; Roza Naumi; Hantin Bonati; Vikrita Çuto
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VX - Licencë "Për subjekt financiar jo-bankë"
XII.5 - Leje mjedisore
XX - Licencë “Për zyrë të këmbimeve valutore”
Çështje Ligjore: Masa Konservative:
Në datë 12.02.2016: Në bazë të Urdhrit Nr.310/6-23-16 Prot, datë 10.02.2016, të lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “Kodra Bailiff Service" sh.p.k, ështe urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivin që zotëron debitori “POSTA SHQIPTARE” SH.A (Filiali i Postës Tiranë) me NIPT J61924007N. Ky aktiv do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë”. Pala kreditore: Violeta Jaupaj. Objekti:Dëmshpërblim page. Kjo masë është hequr në datë 02.03.2016, në bazë të Urdhrit Nr.310/17-23-16 Prot, datë 24.02.2016, të lëshuar nga Shërbimi Përmbarimor Gjyqësor Privat “Kodra Bailiff Service" sh.p.k.

Bashkimi me përthithje (Shoqëria Përthithëse):
Në datë 13.10.2016:Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.6268/1 datë 04.08.2016, Vendimit të Këshillit Mbikqyrës Nr.21 datë 21.07.2016 të shoqërisë Posta Shqiptare Sh.a (shoqëria përthithëse) dhe Vendimit të Këshillit Mbikqyrës Nr.10 datë 26.07.2016 të Shoqërisë “Intersport” Sh.p.k (shoqëria e përthihur), është miratuar Marrëveshja e Bashkimit me Përthithje datë 01.07.2016, dhe shoqëria Posta Shqiptare Sh.a, pas bashkimit do të ketë kapitalin themeltar në vlerën 1.642.447.000 lekë, ndërsa shoqëria “Intersport Sh.p.k”, do të rezultojë e ç’regjistruar pa likuidim.
Ndryshime
Shënime: Ne date 03.07.2020: Ne baze te Shkreses date 02.07.2020 te Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve eshte bere saktesimi i pronesise se shoqerise nga "Shqiptare 100%" ne "Shqiptare Shteterore".
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë; Reshit Çollaku; Nr.4.

Adresa:
Berat, Kozare Gegw Zyra Postare Gegë.
-Elbasan, Shushicë Llakatund, Zyra Postare Llakatund.
-Durrës, Durrës, Durrës, Zyra Postare Ishëm.
-Elbasan, Rrajcë, Rrajcë Zyra Postare Rrajcë.
-Vlorë, Sarandë, Gjashtë Zyra Postare Gjashtë.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Nr.5.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë Durrësit.
-Tiranë, Prezë, Prezë Zyra Postare Prezë.
-Shkodër, Iballë, Iballë Zyra Postare Iballë.
-Kukës, Ujmisht, Ujmisht Zyra Postare Ujmisht.
-Dibër, Maqellare, Maqellare Zyra Postare Maqellar.
-Berat, Poshnjë, Syzez Zyra Postare Syzës.
-Tiranë, Paskuqan, Babrru Qendër Zyra Postare Babrru.
-Gjirokastër, Dropull i Poshtëm, Derviçan Zyra Postare Derviçan.
-Elbasan, Paper, Paper Zyra Postare Paper.
-Lezhë, Kacinar, Arrëz Zyra Postare Arros.
-Berat, Polican Polican Zyra Postës Polican.
-Gjirokastër, Sukë, Sukë Zyra Postare Sukë.
-Dibër, Burrel Burrel Zyra Postare Qendër Burrel.
-Lezhë, Laç, Laç Zyra Postare Sanxhal.
-Gjirokastër, Ballaban, Ballaban Zyra Postare Ballaban.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Rruga Aleksandër Moisiu, Kodi Postar 1700.
-Gjirokastër, Gjirokastër, Gjirokastër, Zyra Postare Jergucat.
-Vlorë, Finiq, Finiq Zyra Postare Finiq.
-Elbasan, Elbasan, Zyra Postare Zavalinë.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Nr.4.
-Dibër, Ostren, Ostren i Madh Zyra Postare Ostren.
-Berat, Leshnjë, Leshnjë Zyra Postare Leshnjë.
-Vlorë, Mesopotam, Mesopotam Zyra Postare Mesapotam.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Nr.4.
-Berat, Potom, Potom Zyra Postare Potom.
-Vlorë, Vlorë, Vlorë, Qendra Postare Skele Dibër, Martanesh Kraste Zyra Postare Kraste Lezhë, Lezhë, Lezhë, Zyra Postare Lezhë.
-Shkodër, Bushat, Bushat Zyra Postare Bushat Qendër.
-Vlorë, Vlorë, Vlorë, Zyra Postare Qendër Vlorë.
-Elbasan, Elbasan, Elbasan, Zyra Postare Dumre.
-Fier, Remas Remas Zyra Postare Remas.
-Vlorë, Lukovë, Lukovë, Zyra Postare Lukovë.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Shalës.
-Tiranë, Sinaballaj Sinaballaj Zyra Postare Sinaballaj.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Allias.
-Fier, Bubullimë, Bubullimë Zyra Postare Bubullim.
- Elbasan, Gjergjan Gjergjan Zyra Postare Gjergjan.
-Lezhë, Rrëshen, Rrëshen, Zyra Postare Rrëshen, Lezhë, Selite Kthelle E Siperme Zyra Postare Kthelle.
-Kukës, Kukës, Kukës, Zyra Postare Kolis.
-Korçë, Pojan, Pojan Zyra Postare Pojan.
-Korçë, Velcan Velcan Zyra Postare Velcan.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Nr.3.
-Berat, Cepan Cepan Zyra Postare Cepan.
-Fier, Hysgjokaj Hysgjokaj Zyra Postare Hyzgjokaj.
-Korçë, Maliq Maliq Zyra Postare Maliq.
- Elbasan, Gramsh Gramsh Zyra Postare Gramsh.
-Vlorë, Delvinë, Stjar Zyra Postare Stjar.
-Dibër, Sllovë, Sllovë, Zyra Postare Sllovë.
-Vlorë, Delvinë, Delvinë, Zyra Postare Delvinë.
- Fier, Gjerbes, Gjerbes Zyra Postare Gjerbes.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Nr.1.
-Gjirokastër, Tepelenë, Tepelenë Zyra Postare Qender Tepelenë.
-Lezhë, Orosh Blinisht Zyra Postare Blinisht.
-Fier, Kuman Kuman Zyra Postare Kuman.
-Shkodër, Shkodër, Shkodër, Zyra Postare Nr.9.
-Korçë, Udenisht Udenisht Zyra Postare Udenisht.
-Shkodër, Blerim Blerim Zyra Postare Blerim.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Qyteti Nxenesve.
-Berat, Ura Vajgurore Ura Vajgurore Zyra Postare Ura Vajgurore.
-Fier, Fier, Fier, Zyra Postare Ngjeqas.
-Tiranë, Golem Pluk Zyra Postare Plug.
-Durrës, Durrës Durrës, Zyra Postare Spitall.
-Elbasan, Elbasan, Elbasan, 28 Nëntori.
-Gjirokastër, Kurvelesh Progonat Zyra Postare Progonat.
- Korçë, Vreshtas Vreshtas Zyra Postare Vreshtas.
-Korçë, Pogradec Pogradec Zyra Postare Pogradec.
-Fier, Allkaj Allkaj Zyra Postare Allkaj.
-Dibër, Zerqan Zerqan Zyra Postare Zerqan.
-Gjirokastër, Gjirokastër, Gjirokastër, Zyra Postare Qender Gjirokastër.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Brryli.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Farkë.
-Korçë,Erseke Erseke Zyra Postare Erseke
- Berat, Perondi Tapi Zyra Postare Tapi
- Elbasan, Perparim Perparim Zyra Postare Perparim
- Berat, Berat, Berat, Zyra Postare Ura Kucit
-Vlorë, Kote Lapardha Zyra Postare Lapardha
-Gjirokastër, Qesarat Qesarat Zyra Postare Qesarat
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Nr.1
-Durrës, Koder Thuman Thumane Zyra Postare Thumane
-Tiranë, Kamëz, Kamëz, Zyra Postare Kamëz,
-Tiranë, Berzhite Ibe Zyra Postare Ibe
-Fier, Greshice Greshice Zyra Postare Greshice
-Berat, Sinje Sinje Zyra Postare Sinje
- Lezhë, Ungrej Ungrej Zyra Postare Ungrej
- Kukës, Arren Arren Zyra Postare Arren
- Elbasan, Belsh Gradisht Zyra Postare Gradisht
-Lezhë, Shëngjin, Shëngjin, Zyra Postare Shenoin Shëngjin,
- Fier, Roskovec Roskovec Zyra Postare Roskovec
- Gjirokastër, Petran Petran Zyra Postare Petran
- Shkodër, Velipoje Velipoje Zyra Postare Velipoje
- Tiranë, Kryevidh Kryevidh Zyra Postare Kryevidh
-Vlorë, Konispol Konispol Zyra Postare Konispol
-Kukës, Bushtrice Bushtrice Zyra Postare Bushtrice
-Lezhë, Lac Lac Zyra Postare Qytetit Lac
- Shkodër, Shkodër, Shkodër, Zyra Postare Oslike
- Berat, Bogove Bogove Zyra Postare Bogove Elbasan,
- Lunik Lunik Zyra Postare Lunik
-Fier, Patos Patos Zyra Postare Patos
-Lezhë, Orosh Orosh Zyra Postare Orosh
-Kukës, Terthore Gjegjan Zyra Postare Gjegjan
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Nr.5
-Korçë, Proger Proger Zyra Postare Proger
- Kukës, Kukës, Kukës, Lagjia 5
- Elbasan, Gracen Gracen Zyra Postare Gracen
- Tiranë, Rrogozhine Rrogozhine Zyra Postare Rrogozhine
-Lezhë, Zejmen Zejmen Zyra Postare Zejmen
-Lezhë, Milot Milot Zyra Postare Milot
- Tiranë, Tiranë, Tiranë, Reshit Çollaku 42
-Vlorë, Armen Karbunare Zyra Postare Karbunar E Madhe
- Kukës, Bytyc Pac Zyra Postare Pac
-Dibër, Klos Bejne Zyra Postare Bejn
-Dibër, Derjan Derjan Zyra Postare Derjan
-Gjirokastër, Cepo Kardhiq Zyra Postare Kardhiq
- Tiranë, Kavaje Kavaje Zyra Postare Qender Kavaje
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Lagja 21 Dhjetori
- Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Nr.2
- Fier, Fier, Fier, Zyra Postare Suk
-Fier, Qender - Mallakaster Dishnice Zyra Postare Dishnice
-Korçë, Korçe Korçë, Zyra Postare Voshop
-Berat, Roshnik Roshnik Zyra Postare Roshnik
- Elbasan, Labinot Mal Guri Zi Zyra Postare Guri Zi Qender
- Shkodër, Koplik Koplik Zyra Postare Koplik
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Irfan Tomini
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Nr.4
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Nr.1
-Korçë, Korçe Lagjia 9
- Tiranë, Tiranë, Tiranë, Shkolla 11 Janari
- Dibër, Burrel Burrel Zyra Postare Nr.2
-Burrel Kukës, Shishtavec Borje Zyra Postare Borje
- Shkodër, Kelmend Tamare Zyra Postare Tamare
- Durrës, Bubq Bubq Zyra Postare Bubq
-Korçë, Pogradec Pogradec Reshit Çollaku
-Shkodër, Puke Puke Zyra Postare Fushe Ares
- Shkodër, Temal Koman Zyra Postare Koman
- Shkodër, Gruemire Gruemire Zyra Postare Gruemire
- Kukës, Golaj Golaj Zyra Postare Golaj
- Fier, Fier, Fier, Lagjia Kastrioti
- Tiranë, Tiranë, Tiranë, Kombinat
-Lezhë, Fushe Kuqe Fushe - Kuqe Zyra Postare Fush-Kuqe
- Elbasan, Fier,ze Fier,ze Zyra Postare Fier,ze
- Tiranë, Vaqarr Vaqarr Zyra Postare Vaqarr
-Durrës, Shijak Shijak Zyra Postare Shijak
-Tiranë, Kashar Mezez Zyra Postare Mezez.
-Dibër, Baz Baz Zyra Postare Baz Gjirokastër, .
-Permet Permet Zyra Postare Permet.
-Shkodër, Qelez Qelez Zyra Postare Qelez .
-Durrës, Sukth Kulle Zyra Postare Kulle.
-Berat, Kucove Kucove Kucove.
-Shkodër, Qelez Dedaj Zyra Postare Dedaj .
-Durrës, Nikel Nikel Zyra Postare Nikel .
-Fier, Kolonje Kolonje Zyra Postare Kolonje.
- Dibër, Shupenze Shupenze Zyra Postare Shupenze .
-Gjirokastër, Carcove Carcove Zyra Postare Carcove.
- Dibër, Lure Lure E Vjeter Zyra Postare Lure .
-Durrës, Durrës, Durrës, Zyra Postare Rroshull .
-Gjirokastër, Antigon Asim Zeneli Zyra Postare Asimzenel .
-Korçë, Proptisht Verri Zyra Postare Verri.
-Tiranë, Kamëz, Kamëz, Zyra Postare Kamëz, Institut.
- Gjirokastër, Dropull I Poshtem Sofratike Zyra Postare Sofratike.
- Korçë, Mollaj Kamenice Zyra Postare Kamenice.
- Fier, Patos Dukas Zyra Postare Dukas .
-Lezhë, Fan Fan Zyra Postare Fan .
-Elbasan, Kodovjat Kodovjat Zyra Postare Kodovjak .
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Nr.2.
- Elbasan, Shirgjan Shirgjan Zyra Postare Shirgjan .
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Nr.2 .
-Kukës, Kalis Gurre Zyra Postare Gurre.
- Lezhë, Fushe Kuqe Gorre Zyra Postare Gorre.
- Shkodër, Shkodër, Shkodër, Zyra Postare Budice .
-Tiranë, Kashar Yzberish Zyra Postare Yzberisht .
-Elbasan, Librazhd Librazhd Zyra Postare Qukes.
- Vlorë, Livadhja Livadhja Zyra Posatre Livadhja.
- Shkodër, Rrethina Dobrac Zyra Postare Dobrac.
- Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Dragot .
-Kukës, Gjinaj Gjinaj Zyra Postare Gjinaj .
-Fier, Qender Fier, Clirim Zyra Postare Clirim.
- Shkodër, Shkodër, Shkodër, Zyra Postare Shosh .
-Elbasan, Shushice Drithas Zyra Postare Drithas .
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Qyteti Studenti.
- Shkodër, Bushat Ranxe Zyra Postare Ranxe.
- Vlorë, Vergo Vergo Syra Postare Vergo.
- Kukës, Has Zyra Postare Fajza.
- Shkodër, Shkodër, Shkodër, Marlin Barleti.
- Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Priske.
- Kukës, Bajram Curri Bajram Curri Zyra Postare Tropoja E Vjeter .
-Vlorë, Armen Armen Zyra Postare Armen .
-Dibër, Peshkopi Peshkopi Zyra Postare Luzni .
-Dibër, Klos Cerruje Zyra Postare Cerruje .
-Fier, Qender - Mallakaster Verzhezhe Zyra Postare Verzhezhe .
-Dibër, Bulqize Bulqize Zyra Postare Qender Bulqize.
- Elbasan, Grekan Grekan Zyra Postare Grekan .
-Berat, Lumas Lumas Zyra Postare Luma .
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Nr.3 .
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Brryli .
-Kukës, Bajram Curri Bajram Curri Zyra Postare Qender B.Curri .
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Nr.1 .
-Elbasan, Orenje Zdrajsh Zyra Postare Zdrajsh.
- Dibër, Muhurr Muhurr Zyra Postare Muhur.
- Elbasan, Peqin Peqin Zyra Postare Shez .
-Kukës, Shishtavec Shishtavec Zyra Postare Shishtavec .
-Fier, Lushnje, Lushnje, Zyra Postare Krutje .
-Dibër, Burrel Burrel Zyra Postare Zonja Curre .
-Dibër, Bulqize Bulqize Zyra Postare L. Qytetit Bulqiz.
- Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Novosele .
-Elbasan, Gjinar Gjinar Zyra Postare Gjinar.
- Vlorë, Mesopotam Fitore Zyra Postare Fitore .
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Dibres -Medrese .
-Vlorë, Aliko Aliko Zyra Postare Aliko.
- Dibër, Tomin Tomin Zyra Postare Tomin .
-Tiranë, Lekaj Shkozet Zyra Postare Shkozet .
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Golem .
-Gjirokastër, Lunxheri Erind Zyra Postare Erind .
-Durrës, Xhafzotaj Xhafzotaj Zyra Postare Xhafzotaj .
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Lagja Tirana E Re.
- Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Klos .
-Fier, Kurjan Kurjan Zyra Postare Kurjan.
- Tiranë, Zall Herr Zall - Herr Zyra Postare Zall-Herr .
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Bardhyl.
- Elbasan, Stravaj Farret Zyra Postare Farret .
-Tiranë, Farke Sauk Zyra Postare Sauk .
-Fier, Gradishte Kemishtaj Zyra Postare Kemishtaj .
-Fier, Divjake Divjake Zyra Postare Divjake.
- Shkodër, Shkodër, Shkodër, Zyra Postare Hajruel .
-Vlorë, Vlorë, Vlorë, M Xhaferri .
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Brryli.
- Fier, Cakran Cakran Zyra Postare Cakran.
- Tiranë, Tiranë, Tiranë, Cameria .
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Lagja Laprake.
- Fier, Lushnje, Lushnje, Bul. Kongresi Lushnjws.
- Fier, Zharez Zharez Zyra Postare Zharrez.
- Tiranë, Tiranë, Tiranë, Irfan Tomini.
-Tiranë, Shengjergj Shengjergj Zyra Postare Shengjergj .
-Korçë, Miras Miras Zyra Postare Miras.
-Fier, Qender - Mallakaster Kosine Zyra Postare Kosine.
- Elbasan, Gjocaj Gjocaj Zyra Postare Gjocaj.
- Gjirokastër, Libohove Libohove Zyra Postare Libohove .
-Korçë, Pogradec Pogradec Zyra Postare Darolles.
- Berat, Çorovode Corovode Zyra Postare Konak .
-Vlorë, Vlorë, Vlorë, Zyra Postare Vliamine.
- Tiranë, Petrele Hekal Zyra Postare Hekal .
-Gjirokastër, Kelcyre Kelcyre Zyra Postare Kelcyre .
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Lagja 6 Kombinat.
- Elbasan, Prrenjas, Prrenjas Zyra Postare Prrenjas.
-Lezhë, Lezhë, Lezhë, Lagjia Skenderbej.
-Korçë, Pirg Pirg Zyra Postare Pirg.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Selite.
-Gjirokastër, Gjirokastër, Gjirokastër, Lagjia Varrosh .
-Fier, Dushk Dushk Zyra Postare Dushk .
-Vlorë, Lukovë, Piqeras Zyra Postare Piqeras .
-Tiranë, Baldushk Baldushk Zyra Postare Baldushk .
-Shkodër, Shkodër, Shkodër, Zyra Postare Nr.12 .
-Berat, Polican Polican Cyra Postës Nr.1 Polican .
-Shkodër, Shkodër, Shkodër, Zyra Postare Shllak .
-Tiranë, Kavaje Kavaje Zyra Postare Gose .
-Durrës, Shijak Shijak Zyra Postare 4 Rruget Shijak .
-Dibër, Komsi Komsi Zyra Postare Komsi.
- Durrës, Kruje Kruje Zyra Postare Bruz .
-Kukës, Shtiqen Shtiqen Zyra Postare Shtiqen .
-Durrës, Manez Manez Zyra Postare Manez .
-Vlorë, Selenice, Selenice Zyra Postare Selenice.
-Shkodër, Shkodër, Shkodër, Zyra Postare Nr.3.
- Tiranë, Tiranë, Tiranë, Ambasadave.< br/>-Elbasan, Gostime Shtermen Zyra Postare Shtermen .
-Vlorë, Orikum Orikum Zyra Postare Orikum .
-Elbasan, Karine Karine Zyra Postare Karine.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Laprake.
- Korçë, Dardhas Lekas Zyra Postare Lekas .
-Fier, Lushnje, Lushnje, Zyra Postës Nr.1 .
-Lushnje, Korçë, Bulgarec Bulgarec Zyra Postare Bulgarece.
- Dibër, Lis Lis Zyra Postare Lis.
- Shkodër, Bushat Barbullush Zyra Postare Barbullush Qender .
-Elbasan, Kajan Kajan Zyra Postare Kajan.
- Korçë, Vithkuq Vithkuq Zyra Postare Vithkuq .
-Durrës, Maminas Maminas Zyra Postare Maminas.
- Kukës, Terthore Bardhoc Zyra Postare Bardhoc.
- Kukës, Margegaj Cerem Zyra Postare Cerem.
- Dibër, Selishte Selishte Zyra Postare Selisht .
-Vlorë, Brataj Brataj Zyra Postare Brataj.
- Tiranë, Tiranë, Tiranë, Te Oxhaku .
-Dibër, Rukaj Bruc Zyra Postare Bruc.
- Fier, Fier, Shegan Fier, Shegan Zyra Postare Fjershegan .
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zogu I Pare .
-Fier, Ballagat Ballagat Zyra Postare Ballagat .
-Berat, Kozare Kozare Zyra Postare Kozare.
- Gjirokastër, Dishnice Fratar Zyra Postare Fratar.
- Tiranë, Petrele Petrele Zyra Postare Petrele .
-Gjirokastër, Cepo Palokaster Zyra Postare Palokaster .
-Elbasan, Mollas Selite Zyra Postare Selite .
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Nr.1 .
-Dibër, Macukull Macukull Zyra Postare Macukull.
- Fier, Qender - Mallakaster Piskove Zyra Postare Piskove .
-Durrës, Durrës, Durrës, Zyra Postare Plazh .
-Dibër, Rukaj Rukaj Zyra Postare Rukaj.
- Elbasan, Elbasan, Elbasan, Zyra Postare Labinot.
- Berat, Polican Polican Zyra Postës Nr.1 Polican .
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Nr.1 .
-Elbasan, Pajove Pajove Zyra Postare Pajove .
-Berat, Berat, Berat, Zyra Postare Qender.
- Berat, Berat, Cukalat Cukalat Zyra Postare Cukalat.
- Gjirokastër, Picar Picar Zyra Postare Picar.
- Tiranë, Tiranë, Tiranë, Dibres -Medrese.
- Gjirokastër, Lunxheri Valare Zyra Postare Valare .
-Fier, Aranitas Aranitas Zyra Postare Aranitas .
-Gjirokastër, Lunxheri Dhoksat Zyra Postare Dhoksat .
-Vlorë, Kote Kote Zyra Postare Kote .
-Elbasan, Polis Polis Zyra Postare Polis .
-Korçë, Bucimas Bucimas Zyra Postare Bucimas.
- Berat, Çorovode Corovode Zyra Postës Vendeshe.
- Dibër, Bulqize Bulqize Zyra Postare L.Qytetit Bulqize.
- Elbasan, Elbasan, Elbasan, Zyra Postare Belesh.
- Elbasan, Klos Klos Zyra Postare Klos.
- Elbasan, Shushice Mlize Zyra Postare Mlize.
- Vlorë, Himare Himare Zyra Postare Himare.
- Vlorë, Lukovë, Borsh Zyra Postare Borsh .
-Kukës, Malzi Dukagjin Zyra Postare Dukagjin.
- Gjirokastër, Buz Buz Zyra Postare Buz .
-Korçë, Qender Bilisht Bitincke Zyra Postare Bitincke .
-Irane Tiranë, Tiranë, 21 Dhjetori .
-Tiranë, Farke Mbrakull Zyra Postare Mbrakull .
-Shkodër, Shkodër, Shkodër, Zyra Postare Nr.1 .
-Dibër, Peshkopi Peshkopi Zyra Postare Qender Peshkopi .
-Dibër, Melan Melan Zyra Postare Melan.
- Durrës, Durrës, Durrës, Zyra Postare Nr.5 .
-Kukës, Kolsh Kolsh Zyra Postare Kolsh.
- Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Peze.
- Korçë, Bilisht Bilisht Zyra Postare Bilisht .
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Elbasan,it -Lice.
- Elbasan, Peqin Peqin Zyra Postare Peqin .
-Korçë, Proptisht Proptisht Zyra Postare Proptosht .
-Shkodër, Postribe Mes Zyra Postare Mes.
- Shkodër, Kastrat Bajze Zyra Posatre Bajze .
-Durrës, Sukth Sukth Zyra Postare Sukth .
-Vlorë, Shushice Shushice Zyra Postare Shushice.
- Lezhë, Rubik Rubik Zyra Postare Rubik .
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Perballe Kinostudios.
- Tiranë, Tiranë, Tiranë, Brryli.
- Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Zall Bastar .
-Korçë, Barmash Barmash Zyra Postare Barmash .
-Elbasan, Elbasan, Elbasan, Zyra Postare Qender Elbasan, .
- Durrës, Ishem Drac Zyra Postare Drac .
-Lezhë, Mamurras Shemri Zyra Postare Shemri .
-Kukës, Krume Krume Zyra Postare Qender Krum .
-Vlorë, Armen Karbunare Zyra Postare Karbunar E Vogel.
- Dibër, Peshkopi Peshkopi Zyra Postare Kala E Dodes.
- Korçë, Voskopoje Voskopoje Zyra Postare Voskopoje .
-Fier, Qender - Mallakaster Nepravishte Zyra Postare Nepravishte.
- Vlorë, Novosele Novosele Zyra Postare Novosele.
- Korçë, Pogradec Pogradec Zyra Postare Tulonje .
-Berat, Terpan Terpan Zyra Postare Terpan .
-Shkodër, Vau Dejes Mjede Zyra Postare Mjede Qender.
- Irane Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Mollas .
-Durrës, Durrës, Durrës, Zyra Postare.
- Berat, Otllak Otllak Zyra Postare Otllak .
-Korçë, Liqenas Liqenas Zyra Postare Liqenas .
-Elbasan, Mollas Mollas Zyra Postare Mollas.
- Elbasan, Mollas Selite Zyra Postare Selit Ballsh.
- Gjirokastër, Zagori Nivan Zyra Postare Nivan.
- Fier, Patos Griz Zyra Postare Grizhe .
-Berat, Perondi Perondi Zyra Postare Perondi.
- Elbasan, Labinot Mal Shmil Zyra Postare Shmil .
-Gjirokastër, Gjirokastër, Gjirokastër, Zyra Postare Labove.
- Elbasan, Hotolisht Hotolisht Zyra Postare Hotolisht.
- Fier, Dermenas Dermenas Zyra Postare Dermenas.
- Korçë, Qender Bilisht Vishocice Zyra Postare Vishocice .
-Dibër, Zall Dardhe Zyra Postare Zall-Dardhe .
-Shkodër, Shkodër, Shkodër, Zyra Postare Pult .
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyra Postare Dajc .
-Elbasan, Bradashesh Bradashesh Zyra Postare Bradashesh .
-Korçë, Gore Zvarisht Zyra Postare Zvarisht.
- Dibër, Xiber Xiber Murriz Zyra Postare Xiber .
-Durrës, Durrës, Durrës, Zyra Postare Avdhishte.
- Korçë, Bashkia Leskovik Leskovik Zyra Postare Leskovik .
-Durrës, Koder Thuman Sukth-Vendas Zyra Postare Sukth-Vendas.
- Tiranë, Tiranë, Tiranë, Bul. "D. Kombit"Prane B.Kursim .
-Kukës, Zapod Zapod Zyra Postare Zapod.
- Lezhë, Mamurras Katund I Ri Zyra Postare Katund I Ri .
-Tiranë, Krrabe Krrabe Zyra Postare Krrabe.
- Shkodër, Shkrel Rec Zyra Postare Rec.
- Dibër, Ulez Ulez Zyra Postare Ulez .
-Berat, Kucove Kucove Zyra Postare Nr.4 .
-Durrës, Koder Thuman Borizanë Zyra Postare Borizane.
- Elbasan, Orenje Funares Zyra Postare Funar.
- Gjirokastër, Memaliaj Memaliaj Zyra Postare Memaliaj .
-Fier, Qender - Mallakaster Dragot Zyra Postare Dragot .
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Tirana E Re -S.Dinamo .
-Berat, Velabisht Velabisht Zyra Postare Velabisht .
-Tiranë, Kashar Kashar Zyra Postare Kashar.
- Fier, Levan Levan Zyra Postare Levan.
- Fier, Qender - Mallakaster Radesh Zyra Postare Radesh.
- Shkodër, Bushat Stajke Zyra Postare Stajke.
- Durrës, Kruje Kruje Zyra Postare Kruje .
-Shkodër, Puke Zyra Postare Qafe Mali .
-Lezhë, Mamurras Mamurras Zyra Postare Mamurras .
-Dibër, Kastriot Kastriot Zra Postare Kastrioti .
-Kukës, Lekbibaj Lekbibaj Zyra Postare Lek Bibaj .
-Tiranë, Vore Vore Zyra Postare Vore .
-Elbasan, Cerrik Cerrik Zyra Postare Cerrik .
-Dibër, Fushe Cidhen Fushe Cidhen Zyra Postare Fushe Qidhen .
-Kukës, Gryke Caje Caje Zyra Postare Caje .
-Vlorë, Hore Vranisht Terbac Zyra Postare Terbac.
- Kukës, Bicaj Bicaj Zyra Postare Bicaj .
-Tiranë, Berxull Domje Zyra Postare Domje.
- Gjirokastër, Luftinje Izvor Zyra Postare Izvor .
-Lezhë, Balldren Balldre Zyra Postare Balldre .
-Dibër, Burrel Burrel Zyra Postare Nr.1 Burrel. .
-Elbasan, Shales Shales Zyra Postare Shales.
- Tiranë, Synej Synej Zyra Postare Syne. .
-Durrës, Fushe Kruje Fushe Kruje Zyra Postare Fushe Kruje .
-Vlorë, Sevaster Sevaster Zyra Postare Sevaster .
-Tiranë, Luz I Vogel Luz i Vogel Zyra Postare Luzi Vogel.
- Gjirokastër, Frasher Frasher Zyra Postare Frasher. .
-Korçë, Hocisht Hocisht Zyra Postare Hocisht .
-Shkodër, Shkodër, Shkodër, Zyra Postare Nr.6 .
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Cameria Tiranë, .
-Tiranë, Tiranë, Shkolla E Bashkuar .
-Tiranë, Kamëz, Bathore Zyra Postare Bathore .
-Fier, Ngracan Ngracan Zyra Postare Ngracan .
-Vlorë, Markat Markat Zyra Postare Markat/ .
-Vlorë, Sarande Sarande Skenderbeu .
-Fier, Grabjan Grabjan Zyra Postës Grabjan .
-Vlorë, Vlorë, Vlorë, Qendra Postare Nr.1 .
-Elbasan, Kukur Kukur Zyra Postare Kukur.
- Lezhë, Kacinar Kacinar Zyra Postare Kacinar. .
-Korçë, Trebinje Kalivac Zyra Postare Kalivac .
-Shkodër, Vig Mnele Vig Zyra Postare Vig. .
-Tiranë, Kavaje Kavaje Zyra Postare Heluas.
- Kukës, Topojan Topojan Zyra Postare Topojan .
-Berat, Berat, Berat, Lagjia 22 Tetori .
-Berat, Kutalli Kutalli Zyra Postare Kutalli.
- Fier, Libofsh Libofshe Zyra Postare Libofsh .
-Vlorë, Ksamil Ksamil Zyra Posatre Ksamil .
-Lezhë, Dajc Dajc Zyra Postare Dajc.
- Fier, Ballsh Ballsh Zyra Postare Ballsh .
-Fier, Golem Golem Zyra Postare Golem.
- Fier, Qendwr-Mallakaster Suhe Zyra Postare Suhe. .
-Shkodër, Bushat Ashte Zyra Postare Ashte .
-Fier, Fier, Fier, Zyra Postare Qender Fier. .
-Shkodër, Shkodër, Shkodër, Zyra Postare Qender Shkodër, .
-Gjirokastër, Lazarat Lazarat Zyra Postare Lazarat.
- Gjirokastër, Krahes Krahes Zyra Postare Krahes .
-Dibër, Bulqize Bulqize Zyra Postare Qyteti Ri Bulqize.
-Tiranë, Ndroq Ndroq Zyra Postare Ndroq.
- Gjirokastër, Lopes Sinanaj Zyra Postare Sinanaj .
-Elbasan, Elbasan, Elbasan, Zyra Postare Llixhe.
- Shkodër, Puke Puke Zyra Postare Qender Puke .
-Tiranë, Zall Herr Kallmet Zyra Postare Kallmet.
- Berat, Poshnje Poshnje Zyra Postare Poshnje .
-Korçë, Pogradec Pogradec Zyra Postare Cerave .
-Fier, Lushnje, Lushnje, Zyra Postare Kashte Bardhe.
- Korçë, Drenove Drenove Zyra Postare Drenove .
-Fier, Ruzhdie Ruzhdie Zyra Postare Ruzhdie .
-Shkodër, Shale Lekaj Zyra Postare Lekaj .
-Berat, Kucove Kucove Zyra Postare Nr.2.
- Elbasan, Bradashesh Rrile Zyra Postare Rrile .
-Elbasan, Librazhd Librazhd Zyra Postare Librazhd .
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Elbasan,it .
-Dibër, Burrel Mat Lagjia Partizani .
-Fier, Topoje Seman Zyra Postare Seman.
-Korçë, Bulgarec Lumalas Zyra Postare Lumalas.
- Dibër, Suc Suc Zyra Postare Suc .
-Shkodwr Vau Dejws, Kac Zyra Postare Kace .
-Shkodër, Shkodër, Shkodër, Zyra Postare Vau Dejes.
-Fier, Portez Portez Zyra Postare Portez.
- Tiranë, Tiranë, Tiranë, Ali Demi -Shkoze .
-Tiranë, Vore Marikaj Zyra Postare Marikaj .
-Kukës, Surroj Surroj Zyra Postare Surroj .
-Shkodër, Qerret Luf Zyra Postare Luf .
-Elbasan, Gostimw Gostimw Zyra Postare Gostime. .
-Dibër, Gjorice Gjorice E Siperme Zyra Postare Gjorice.
-Berat, Polican Polican Zyra Postare Polican.
- Korçë, Pojan Plase Zyra Postare Plase .
-Tiranë, Kamëz, Kamëz, Zyra Postare Nr.11 Kamëz, .
-Gjirokastër, Luftinje Zhapokike Zyra Postare Zhapokikë.

Faqja Web:
https://www.postashqiptare.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 23.04.2022
Bashkimi me Përthithje-Shoqëria Përthithëse
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Emrit të Shoqërisë
Ndryshimi i Formës Ligjore
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Statutit (Objekti)
Vendimi per ndryshimin e administratorit, date 25.03.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2007
Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Themelimi i Shoqërisë-Dokumentacion
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2012-2013
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2014
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -165 572 103,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 94 796 135,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 33 532 379,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 80 301 243,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 221 494 712,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 343 683 837,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -189 418 479,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 180 195 756,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 232 456 256,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 331 984 293,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 295 759 999,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 238 881 736,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: 180 003 300,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 785 945 723,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 515 383 766,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 406 913 211,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 311 468 315,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:2 225 383 338,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 031 341 607,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 846 983 354,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 867 271 838,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 1 859 290 188,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 1 690 364 914,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 1 556 207 413,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 1 350 949 109,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 1 136 883 620,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.B