Skip to content

ELEKTROINVEST
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-08-03 08:30:24
JSON

NIPT: J62103004A
Administrator: Jani Teta
Objekti i Veprimtarisë: Import eksport, tregti me shumice e pakice te artikujve industrial dhe ushqimor, bujqesor dhe blegtoral, artikuj elektrik dhe hidraulik, hidrosanitar, materiale lende ndertimi,pjese kembimi, karburante dhe lubrifikante, bime medicinale, mobileri, artikuj kozmetike, duhan cigare, bar, restorant, servis automjetesh, komisjoneri, konsulence teknike, kryerje te aktivitetit prodhues bazuar ne lende te pare te vendit dhe te importit, ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore dhe kompletimi dhe instalimet e nevojshme per to, instalimi i impianteve dhe makinerive ngritese transportuese, mirembajtje e punime sherbimi te zakonshme te sistemit komunal, ndertim impjante elektrik, telefonik, radiotelevizioni dhe mirembajtja e tyre, ndertim impjante ashensoresh. Prodhim transformatoresh. Importi, eksporti, tregtimi dhe shpërndarja e pajisjeve elektrike. Prodhimi i transformatoreve dhe elektromotoreve. Riparimi i transformatoreve dhe elektromotoreve. Diagnostifikimi, riparimi dhe mirembajtja e te gjithe tipeve te impjanteve elektrike. Në fushën e sherbimeve në metrologjinë ligjore për kryerjen e verifikimit të instrumentave matës ligjerisht të kontrolluar. Import, eksport dhe tregtim me shumicë dhe 2 pakicë te pajisjeve që kryejne verifikimin e instrumentave matës. Import, eksport dhe tregtim me shumicë dhe pakicë të instrumentave matës.
Emërtime të tjera Tregtare: ELEKTROINVEST
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07/06/1995
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 73 534 000,00
Numri i pjesëve: 73 534
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kavajë (BRENDA FAB QELQIT)

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 03.08.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitje kuotash kapitali date 26.09.2001
Vendimi i asamblese se ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 02.10.2010
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 20.11.2014
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 25.08.2008
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 54 466 777,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 58 576 580,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 139 517 144,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 103 181 161,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 831 359,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 553 054,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 064 884,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 382 138,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 793 641,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:175 917 742,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:163 564 323,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:248 743 743,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:174 096 336,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:30 287 923,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:15 315 841,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 9 631 156,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 19 049 063,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 22 222 578,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala