Skip to content

MODESTE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-10 13:53:15
JSON

NIPT: J62903413B
Administrator: Refit Hyseni
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari ne fushen e ndertimit, punime te ndryshme, ndertime civile, industriale, etj.Prodhim pije alkoolike. Prodhim materiale ndertimi, inerte, perpunimi i tyre etj. Prodhim mobilje dhe perpunim druri. Transport mallrash. Tregetim artikuj te ndryshem industriale, ushqimore, import eksport te tyre. Projektime dhe studime urbanistike: Projektime e ndertime civile. Projektime e ndertime industriale, turistike e bujqesore. Studime ambjentale dhe vleresim te ndikimit ne Mjedis. Projektime interieresh. Projektim peisazhi e sistemimi. Studime e projektime hidrogjeologjike dhe gjeologjike. Projektime rrugesh, urash, porte turistike. Projektime te inxhinjerise elektrike, te inxhinjerise hidro - mekanike. Projektime konstruktive dhe restaurime, si dhe konsulenca per temat e mesiperme. Tregetim, Ndertim e Montimi I Serave Bujqesore dhe Aksesoreve te saj.
Emërtime të tjera Tregtare: MODESTE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 27/03/1995
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 7 700 000,00
Numri i pjesëve: 7 700
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, L. 1 Maj 15

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.07.2022
Akti i themelimit
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 09.03.2006
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenime shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 11 832 047,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 1 705 634,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 785 086,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 15 657 940,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -10 774 144,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 28 413 217,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 42 888 628,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 14 854 352,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 154 005,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -2 102 449,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 653 689,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:215 551 755,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:31 373 431,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:71 230 083,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:119 161 510,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:22 722 890,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:255 969 868,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:141 838 267,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:85 648 130,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 10 304 200,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: -2 102 449,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 2 778 689,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli