Skip to content

S P E K T R I
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-03-10 15:12:38
JSON

NIPT: J62903555F
Administrator: Robert Yzeiraj
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e ndertimit dhe shitjes se banesave qytetareve, objekte industriale, social - kulturore, bujqesore, turistike, hoteleri, ujsjellsa, punime restaurime,punime te dheut, murature punime betoni e betone arme, punime te shembjes kompletimin me instalime te brendeshme ,objekteve te ndertuara, marrjen dhe dhenien me qira te pajisjeve te ndertimit, te mjeteve te transportitper ndertim dhe tregtimin e tyre. Tregtim me shumice dhe pakice te mallrave te ndrysheme te import- eksportit duke perfshire mallra ushqimore industriale elektroshtepiake, materiale ndetrimi, kancelari. Aktivitet si sallon floktore. Tregtimi dhe montimi i pajisjeve dhe aksesoreve per ambjente frigoriferike. Tregtimi dhe montimi i pajisjeve per sera bujqesore. Ndertimi i kapanoneve bujqesore dhe blegtorale te et gjitha llojeve. Ndertimi i kapanoneve industriale te te gjitha llojeve. Grumbullimi dhe depozitimi i materialeve inerte ndertimore, jo te rrezikshme. Ne fushen e tregtise, import- eksport te mallrave dhe pajisjeve industrial, makinerive, automjeteve e agregateve te industrise Agro dhe Agroushqimore. Furnizim, vendosje, sherbime, mirmbajtje panele diellore. Shitje dhe blerje e materialeve elektrike dhe hidraulike. Punime elektrike dhe montimi te sistemeve te projektuara elektrike dhe hidraulike. Hartimi dhe projektimi i objekteve civile dhe industriale te te gjitha llojeve. Projektime ne fushen e infrastruktures rrugore, ujesjellesa, kanalizime te te gjitha llojeve, vepra arti. Projekte teknologjike te te gjitha llojeve ne fushen e industrise si dhe projektime elektrike dhe hidraulike. Hartimi i projekteve ne fushen e mbrojtjes nga zjarri si dhe hartimi, studimi dhe vlersimi ne mjedis. Studime ne fushen e vlersimit te pasurive te paluajtshme si dhe auditime, ekspertiza dhe projektime ne fushen e eficenses se energjise per objekte civile dhe industriale.
Emërtime të tjera Tregtare: S P E K T R I
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 16.01.1995
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 21 000 000,00
Numri i pjesëve: 200
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Fier, Mjeti me targa AA 167 BG
FIER, Mjeti me targa FR 4887 D
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, L. KONFERENCA PEZES

Adresa:
1) Fier, Lagjia 29 Nentori, Rruga Dervish Hekali, Pallati nr. 8
2) Fier, Lagjja Mbrostar Ferko, Rruga qe shkon per Baltez, 500 m perpara Restorant EGNATIA
3) Fier, Lagjja 29 Nentori, Rruga Dervish Hekali, Pallati Nr 8, Zona Kadastrale 8533

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.03.2021
Akti i themelimit dhe statuti i shoqerise
Kontrate shitje e kuotes 16.10.2009
Vendimi per rritjen e kapitalit 10.10.2011
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 05.12.2010
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 636 440,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 015 625,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 949 773,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 440 184,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 649 022,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 799 177,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 983 364,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 762 434,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:109 195 880,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:94 910 905,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:78 733 454,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:56 998 881,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:48 623 275,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 55 353 812,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 44 560 149,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 38 716 439,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala