Skip to content

BETA shpk
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-04-09 09:03:08
JSON

NIPT: J62904026N
Administrator: Gëzim Dani
Objekti i Veprimtarisë: Kryerja e të gjitha punimeve të ndërtimit, për objekte civile industriale turistike e bujqësore, instalimeve që kanë lidhje me to, restaurime, dhe prodhimi e tregtimi import eksport i materialeve të ndërtimit. Shfrytëzimin e mineraleve të grupit të katërt sipas ligjit mineral shqiptar si gur gëlqeror, argjil si dhe kryerjen e punimeve me lëndë plasëse. Përpunimi, prodhimi e tregtimi i produkteve gjysëm produkteve me karakter industrial bujqësor, blektorial.
Emërtime të tjera Tregtare: 'BETA shpk
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11.07.1995
Rrethi: Berat
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 31 276 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: G.P.G COMPANY, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më 12.01.1996 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT J64324443V, me adresë në Fier, Lushnje, Lagjia 18 Tetori, godinë 1 katëshe, tek nyja e prodhimit Asfalto-Betonit, pranë Rotondos së Plukut, me administrator Paqsor Buzi. Ortaket e shoqerise jane: Paqsor Buzi (50%) dhe Gezim Dani (50%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.04.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Berat, Ura Vajgurore, PASHALLI Lagjia " Allvaxhias ", rruga për në Skrevan. Lejet minerare (Gurore), Shfrytëzimi i mineralit të gurit gëlqeror me nr. 969/1 dhe nr. 1816

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar 09.04.2021
Dokumenta te ndryshem ne vite
Statuti dhe akti I themelimit
Deshmia e trashegimise 31.08.2016
Kontrata e shitjes 09.06.2001
Kontrate shitblerje kuotash 07.10.2010
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 17.01.2012
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 960 395,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 399 033,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 528 446,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 635 413,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 423 007,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 473 444,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -529 306,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -718 388,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 273 678,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 1 477 301,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:47 775 122,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:150 158 729,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:19 695 366,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:21 999 288,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:21 670 530,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 28 115 548,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 39 043 033,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 19 157 359,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 33 074 907,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 34 707 323,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala