Skip to content

Furst Koloss ( ish "NDERTIM MONTIMI PATOS") Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-04 10:12:00
JSON

NIPT: J63229454K
Administrator: Ellton Kollozi
Objekti i Veprimtarisë: Ndertim montime te veprave industriale, sociale kulturore, prodhim material ndertimi dhe konstruksione metalike, si dhe aktivitet tregtar. Grumbullim transport te te gjitha llojeve te mbetjeve urbane .
Emërtime të tjera Tregtare: NDERTIM- MONTIMI PATOS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 30/10/1995
Rrethi: Patos
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 90 250 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: Integrated Technology Waste Treatment Fier, shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, themeluar me 03/10/2016, me NIPT L62205045F, me seli qendrore ne Tirane, Njesia Administrative Nr.2, Rruga "Papa Gjon Pali", Pallati F&G, Ap.15, Kutia Postare 15 dhe me administrator Farudin Arapi. Ortaket e shoqerise jane Integrated Technology Services me 70% te kapitalit dhe Furst Koloss ( ish "NDERTIM MONTIMI PATOS") me 30% te kapitalit.Sipas Ekstraktit Historik te Shoqerise date 03.05.2023
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: I.Sipas aktit te themelimit shoqeria anonime "Ndertim-Montim" Patos ishte prone e shtetit, perfaqesuar nga Ministri i Financave.

II.Sipas Urdherit Nr.2/4 date 26.10.1995 te aksionerit te vetem te shoqërisë eshte vendosur: Privatizimi nepermjet shitjes se 100% te aksioneve te" Ndermarja-Montim" Patos sh.a.

III.Me vendimin Nr.4 date 24.06.1996, Asambleja e Jashtezakonshme e shoqerise ka vendosur ndarjen pa likujdim mbi baze perqindje kapitali ne dy shoqeri. Shoqeria Anonime "Ndertim-Montime Peshkepi" Vlore sh.a, ne te cilen kaluan aksionet e tyre aksioneret: Alket Hanaj,Dedenik Dednikaj,Dervish Azizaj,Engjell Sherifi,Eqerem Mahmuti,Floreta Malaj,Florika Brahimaj,Gani Idrizi,Luan Maraj, Mihal Zota,Muhamet Tahiri,Myftar Xhelili, Pirro Mano,Roland Ahmeti,Selman Suko,Sherif Kakaci, Shpetim Kokoshi, Danush Isufi. Kapitali qe kaloi ne kete shoqeri eshte 1.830.000 leke me vlere nominale te aksionit 1000 leke. Te gjithe aksioneret e tjere ngelen ne shoqerine anonime "Ndertim Montim"Patos sh.a, e cila trashegoi edhe emrin e shoqerise se ndare "Ndertim-Montim" Patos. Ne shoqerine "Ndertim-Montime" Patos sh.a, pas ndarjes jane realizuar shitblerje te aksioneve te cilat jane rregjistruar ne Qendren e Rregjistrimit te Aksioneve. Pas ndryshimeve te mesiperme kjo asamble ne mbledhjen e saj te dates 01.09.2003 ne unanimitet vendosi:te beje ndryshime ne statutin e shoqerise ne nenin 3 , i cili ndryshon si me poshte: Kapitali themeltar i shoqerise anonime "Ndertim-Montim"Patos sh.a eshte 74.855.040 leke, i ndare ne aksione me vlere nominale 1000 leke sejcili te numeruara nga 1 deri ne 74855.

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Patos, Rruga Nacionale Fier-Patos, Km.7, Lagjja "Zona Industriale Transport", Ndertese private Nr.123

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.02.2022
Statuti i Shoqerise
Vendim i ortakut te vetem per zvogelimin e kapitalit date 06.09.2010
Vendim per zmadhimin e kapitalit date 05.07.2011
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 07.07.2013
Deshmi Trashegimie date 13.02.2020
Kontrate shitje aksionesh date 31.01.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.05.2023
Raporte dhe Vendime mbi Shnderrimin e Shoqerise nga SH.A. ne SH.P.K date 15.12.2022
Statuti i Shoqerise SHPK
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 04.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2007
Pasqyrat Financiare viti 2008
Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyrat Financiare viti 2014
Pasqyrat Financiare viti 2015
Pasqyrat Financiare viti 2016
Pasqyrat Financiare viti 2017
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 18 868 353,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 14 745 650,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 655 225,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 9 549 116,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 19 464 330,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 12 516 711,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 47 750 666,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 15 912 641,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 8 408 883,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 10 716 138,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 9 339 479,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 12 988 322,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 8 584 485,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 8 422 704,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 234 849,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:351 128 885,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:254 842 226,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:32 339 833,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:171 889 091,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:349 821 021,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:231 454 255,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:976 468 808,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:197 218 298,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 102 998 505,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 163 192 881,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 204 925 764,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 139 486 878,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 136 898 081,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 199 820 350,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : L.Kanani/ A.Baja / P. Nikolli