Skip to content

VELLEZERIT KUKA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-06-10 09:50:38
JSON

NIPT: J63423440Q
Administrator: Irakli Kuka, Mirand Kuka
Objekti i Veprimtarisë: Import eksport, tregtim dhe përpunim mermere të teë gjitha llojeve, tregti artikuj të ndryshëm industriale, ushqimore, bujqësore, blegtorale, fruta perime, pije alkolike të llojeve të ndryshme si dhe pije freskuese, tregtim, prodhim, punime dhe montime të paisjeve hidraulike, tregtim automjetesh të cdo lloji, marke tonazhi si dhe pjesë kembimi për to, hapje pike lavazhi dhe servisi, agjensi imobiliare, agjensi turistike, hapje dhe shfrytëzim hotelesh, motelesh, baresh, restorantesh, diskotekash, qendra pushimi e kurative, tregtim pajisjesh elektroshtëpiake, elektronike, elektrike, prodhime qeramike, artizanati, paisje zyrash etj, transport udhëtarësh dhe mallrash të të gjitha llojeve brenda dhe jashtë vendit, tregtim i materialeve të ndërtimit dhe lëndëve të para brenda dhe jashtë vendit, tregtim bimësh medicinale etero vajore, plehrash dhe prodhime kimike, kozmetike, estetike, punime duralumini dhe tregtimi i tyre, prodhime druri, mobilje, orendi, dyer dritare etj, tregtim i karburanteve të ndryshme me pakicë si dhe vajra lubrifikanteë të gazit të lëngshëm, për ngrohje, paisje ngrohëse gazi si me mbushje të bomblave të gazit dhe tregtimi i tyre me pakicë, ndërtime civile të të gjitha llojeve. Shërbime Funerale. Punime gërmimi në tokë. Ndërtime civile dhe industriale, Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile, industriale, veshje fasada, rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale. Punime nëntokësore, ura e vepra arti. Diga dhe tunele hidroteknike, ujësjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje. Ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë, punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime, Ndërtim i impianteve për prodhimin e energjisë shpërndarjen e energjisë, punime e inxhinierisë së mjedisit, punime për prishjen e ndërtimeve. Impianteve hidro sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajte e tyre. Impiante ngritëse dhe të lidhura me to, rifiniturë me material druri, plastik, metalik, dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës ndriçuese. Barriera dhe mbrojtje rrugore. Ndërtime parafabrikate beton arme, struktura metalike traversa. Impiante teknilogjike, termike dhe të konsolidimit. Impiante dhe linja telefonike dhe telekomunikacioni. Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj. Pastrimi i tij. Ndërtimi i impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane. Punime topogjeodezike. Sistemimet kundra zhurmës për infrastukturë. Shpime gjeologe- inxhinierike, puse e shpime për ujë. Studio projektuese.
Emërtime të tjera Tregtare: VELLEZERIT KUKA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15.09.2005
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Rroskovec

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.06.2021
Statuti dhe akti i themelimit
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 524 854,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 151 495,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 109 260,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 75 903,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 311 265,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 447 265,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 371 839,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 753 863,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:42 117 414,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:29 028 386,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:26 812 801,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:8 294 152,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:17 673 905,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 21 062 934,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 18 932 984,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 27 248 983,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala