Skip to content

O L S I
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-06-10 08:14:51
JSON

NIPT: J63423463I
Administrator: Agron Bulku
Objekti i Veprimtarisë: Tregti me shumicë dhe pakicë të karburanteve, lëndëve djegëse për popullatën. Bar-restorant, hoteleri, bar-kafe, servis automjetesh, lavazhe. Transport me shumicë dhe pakicë të artikujve industrial dhe ushqimor. Agjenci turistike.
Emërtime të tjera Tregtare: O L S I
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14.10.1997
Rrethi: Patos
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 36 000 000,00
Numri i pjesëve: 36 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Fier, ZHAREZ, AA 507 JR
Fier ZHAREZ, AA 923 JP
Fier, ZHAREZ, ACR 842
Fier, Kamionçine (autobot) TR 8425 T.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Licencë për tregtimin me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, vajrat lubrifikante, dhe lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë”. -
Çështje Ligjore: I. Me date 22.05.2012, me ane te Urdhrit Nr.838-12 Regj, Nr.12042 Prot, lëshuar nga Shoqëria "Shërbimi Përmbarimor ZIG" sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e shoqerise "OLSI" sh.p.k. Karburant, me NUIS (NIPT)-J63423463I. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

II. Me date 05.06.2012, me ane te urdhrit Nr.838-12 Regj. Nr.14269 Prot, leshuar nga shoqeria përmbaruese private “Sherbimi Permbarimor ZIG" sh.p.k, u kerkua heqja e mases se sekuestros konservative, ne aktivet e shoqerise “OLSI” sh.p.k. me NIPT J63423463I.

III. Me date 23.03.2015, me ane te Urdhërit të shoqërisë përmbarimore “TDR GROUP” Sh.p.k, Nr.798 Prot., Nr. 874/1 Dosje, datë, “Për vënien e sekuestros konservative”, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga shoqëria “OLSI” Sh.p.k me NIPT J63423463I dhe Z. Behar Myslym Çukaj, në cilësinë e administratorit të shoqërisë.

IV. Me date 24.03.2015, me ane te Vendimit të Shoqërisë Përmbarimore “TDR Group” Sh.p.k, Nr.825 Prot., datë, “Për pushimin e ekzekutimit”, u urdherua Qendra Kombëtare e Regjistrimit Tiranë, të zhbllokojë nga masa e sekuestros konservative menjëherë aksionet e shoqërisë “OLSI” Sh.p.k, me NUIS J63423463I dhe Z. Behar Myslym Çukaj, në cilësinë e administratorit të shoqërisë, bllokuar me shkresën Nr.798 Prot., datë 23.03.2015, të shoqërisë përmabrimore “TDR Group”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Patos GRIZ Fshati Grize. Rruga Fier-Patos. Banesa ne KM 6 (OLSI) SHPK.

Adresa:
1) Korce, Erseke, Rruga Erseke-Leskovik, Pike karburanti ish stacioni i Autobuzave, Qytet Erseke
2) Tirane, Rruga e Dibres, Njesia Bashkiake Nr. 8, ndertese private tek Selvia, Zona kadastrale 8370, me Nr. pasurie N-1/287, Vol. 20, Fq. 245
3) Tirane, Lekaj, Autostrada Kavaje Rrogozhine, Pike karburanti fshati Lekaj, Komuna Lekaj, Kavaje
4) Fier, Lagjia Bishanake.Rruga Skenderbeu.Pike karburanti (200 M ne Perendim te TVKOMBI).Fier.
5) Tirane, Vaqarr, SHARRE Fshati Sharre. Rruga e Kavajes. Pike karburanti "OLSI" SHPK.
6) Elbasan, Brigada e 17 Sulmuese, 20 m perpara kryqezimit te Cerrikut, me ZK. 8523, Nr. pasurie 20/229
7) Shkoder, Pike karburanti, Nr.Pasurie 11/51/Nd, Z.Kadastrale 8592, Vol.21, Fq 154, prane Drejtorise se Policise se Qarkut Shkoder
8) Fier, Lagjja 1 Maj, Rruga Vellezerit Semanjaku, Nr. pasurie 7/547, ZK 8531
9) Korce, Bilisht, Devoll, Pike karburanti Bilisht, Unaza e qytetit Bilisht, ZK. 1202, Nr. pasurie 834/41
10) Durres, Rruga "Vllazërimi", Ish Këneta Durrës, Nr. Pasurie 173/229, Zona Kadastrale 8517, Sipërfaqje totale 2500 m2, ndërtese 285 m2
11) Gjirokaster, Permet, Pikë Karburanti në Qytet Përmet, Pasuria Nr.17/3, Zona Kadastrale 2917.
12) Korce, Pogradec, Rruga Nacionale Pogradec-Tirane, krahu i majte, lumi i Trahanit, zona kadastrale 8582, me Nr. pasurie 20/121, Vol. 25, Fq. 76
13) Durres, Autostrada Tirane-Durres, Vlashaj, Nr.Pasurise 326/17, ZK 3796, Vol.1, Faqe 57, me siperfaqe totale 2805 m (dymije teteqind e pese meter katrore)
14) Tirane, Kamez, Bulevardi Blu Zona Kadastrale Nr. 2066, Nr. Pasurie 129/148.
15) Fier, ZHAREZ, BELINE Fshati Beline, Rruga Fier Berat, Pike Karburanti dhe Market ( 50 m ne lindje te zyrave 3 se sek.6 )
16) Tirane, Rruga Hoxha Tasim, Prane sheshit Avni Rustemi
17) Tirane, Golem, Fshati Golem.Rruga Nacionale.Godina perballe me Malin e Robit.
18) Shkoder, Gruemire, BORIC I MADH Pike karburanti Rruga Shkoder-Koplik, Fshati Boriç i Madh, Malesi e Madhe
19) Shkoder, Pike karburanti qytet Shkoder, Unaze lindore e qytetit
20) Korce, Pike karburanti te zona industriale Korçe, Qytet
21) Vlore, Sarande, Lagjia nr 3, prane portit, Nr pasurise 9/450, Zk 8641, Vol 44 , Faqe 27
22) Gjirokaster, Qender - TEPELENE Luzat Tepelenë, Luzat, Pikë Karburanti, Zona Kadastrale Nr.2541, me Nr.Pasurie 1/1, Vol.4, Faqe 167
23) Tirane, Kashar, Fshati Kashar, Autostrada Durres-Tirane, mbrapa Casa Italia, Karburanti "OLSI"
24) Elbasan, Karine, Fshati Karin. Rruga Rrogozhine-Peqin. Ne KM 7. Pika e karburantit "OLSI" sHPK.
25) Gjirokaster, Pike karburanti Unaza e Qytetit perballe kishes se re ortodokse
26) Durres, RRASHBULL, Autostrada Durres-Tirane, Km. 6, Komuna Rrashbull, Durres me Nr. Pasurie 158/257, me ZK me Nr. 257
27) Berat, Otllak, Dushnik, Pike Karburanti ne Zonen Kadastrale 1587, Pasuria Nr. 1583/40
28) Fier, Dushk, KONJAT Rruga nacionale Lushnje-Rrogozhine, Njesia Administrative Dushk, Nr.pasurie 836/1, Vol 2 Faqe 201, ZK 2218, truall me siperfaqe 1800 m2
29) Tirane, Pike karburanti, rruga 29 Nentori, Laprake
30) Fier, Dushk, KONJAT Rruga nacionale Rrogozhine-Lushnje, Njesia Administrative Dushk, Nr.pasurie 724/23, Vol 2 Faqe 141, ZK 2218, truall me siperfaqe 2582 m2
31) Korce, Mollaj, Pike karburanti, Fshati Dvoran, Korçe
32) Diber, Komsi, Pike karburanti rruga nacionale Burrel-Klos, Komuna Komsi, Qarku
33) Diber, Tirane, Preze Pike karburanti, Rruga Nacionale Vore - Fushe Kruje, Komuna Preze
34) Tirane, Kashar, MEZEZ, Fshati Mezes,Pike karburanti
35) Tirane, Vlore, Rr:'' Pelivan Leskaj'', lagjia Pavarësia, nr.pasurie 19/229, me zonë kadastrale 86/2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.06.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 04.07.2012
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 87 890 376,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 40 986 114,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 43 493 550,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 377 770,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 11 532 127,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 323 291,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -9 049 661,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -2 349 978,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:4 436 699 952,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:3 929 773 488,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 745 074 973,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 583 793 182,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:3 000 414 701,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 858 634 938,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 567 571 661,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 044 240 069,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala