Skip to content

PORTI DETAR SARANDE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-06 09:57:22
JSON

NIPT: J64228812K
Administrator: Alket Qëndro
Objekti i Veprimtarisë: Ngarkim shkarkime portuale dhe shërbime të tjera.
Emërtime të tjera Tregtare: PORTI DETAR SARANDE
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 20/10/2000
Rrethi: Vlorë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 440 399 000,00
Numri i pjesëve: 440 399
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Denis Demiri; Vikrita Çuto; Ina Kruja
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Ne date 09.03.2020: Ne baze te Vendimit te Asamblese Nr.23 date 24.02.2020 eshte miratuar raporti i vleresimit te Aktiveve Afatgjata Materiale, si rrjedhoje e investimit te kryer ne objektin "Ndertimi i Kalates se Terminalit" me fondet e Bankes Boterore me vlere 345,833,410 Leke, e pasqyruar ne asetet e shoqerise.
Ndryshime
Shënime: Ne date 07.07.2020: Ne baze te Kerkeses Nr.235/1 date 29.06.2020 te Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve eshte bere saktesimi i pronesise se subjektit nga "Shqiptare 100%" ne "Shqiptare Shteterore".
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Sarandë; Rruga "Mitat Hoxha"; Lagja Nr.4.

Faqja Web:
http://porti-sarande.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Formes Ligjore
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ekstrakti historik i regjistrit tregtar date 06.05.2023
Vendimi i Asamblese per rivleresimin e Aktiveve Afatgjata Materiale
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2007
Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2009
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra financiare 2020
Pasqyra financiare 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2012-2013
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2014
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -51 084 021,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -64 208 462,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 41 092 525,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 50 749 971,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 63 147 175,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 11 405 130,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 6 202 849,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 13 293 781,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 098 804,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 468 421,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 646 427,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 6 944 454,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 11 655 595,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 6 120 173,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 11 647 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: 16 612 458,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:39 070 324,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:29 093 970,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:152 441 477,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:148 186 888,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:136 031 829,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:88 624 047,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:74 252 286,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 75 685 200,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 57 329 103,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 42 881 241,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 45 931 836,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 62 634 135,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 60 927 944,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 54 490 523,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 49 783 549,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 53 625 223,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.B / A.Lala