Skip to content

SH.A. ELEKTRIK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-05 07:23:41
JSON

NIPT: J66703230E
Administrator: Mariglen Nora, Eneida Rahmani (likuidatore)
Objekti i Veprimtarisë: Shperndarja e energjise elektrike
Emërtime të tjera Tregtare: SH.A. ELEKTRIK
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 30/01/1996
Rrethi: Vlorë
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 325 479 000,00
Numri i pjesëve: 325 479
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (Sh.a KESH),nje shoqëri aksionare, e themeluar në date 17/10/1995, me NIPT J61817005F, me seli ne Tirane, Blloku Vasil Shanto, Rruga Viktor Eftimiu, me administrator Ergys Verdho, e zoteruar nga Ministria e Energjisë dhe Industrisë (Sipas ekstraktit historik të shoqërisë, date 01.07.2023)
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: 1 M/1 F
Anëtarë Bordi: Egerta Tanko, Kreshnik Marku, Bledar Papalilo
Statusi: Shoqëri në Likuidim e Sipër
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 01.08.2011, me vendim te aksionarit te vetem, u miratua prishja e shoqerise "ELEKTRIKE" sh.a. dhe emerimi i znj.Eneida Rahmani, si likuidatore per kryerjen e proçedurave perkatese per mbylljen e te gjitha veprimtarive dhe çregjistrimin e shoqerise
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
VLORE TRANSBALLKANIKE

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 01.07.2023
Akti i themelimit dhe statuti
Urdher nr. 263 date 09.07.1999 per transferimin e aksioneve
Vendimi i aksionerit per prishjen e shoqerise date 01.08.2011
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 01.07.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 05.04.2024
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala