Skip to content

DATECH
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-28 08:44:11
JSON

NIPT: J81702002U
Administrator: Lulëzim Basha
Objekti i Veprimtarisë: Studime, projektime, konsulenca, prodhime dhe sherbime ne fushen e informacionit dhe teknologjise se informacionit, si programe aplikativ, sisteme software, hardware dhe rrjeta kompjuterik LAN dhe VAN, sisteme GIS, hedhje dhe perpunim te dhenash, skanime dhe indeksime te dokumenteve, krijim te arkivave dixhitale. Studime, projektime dhe sherbime ne fushen e gjeodezise si bazamente gjeodezike, rilevime, projektime fotogrametrike, hartografike, topografike. Import - eksport, dizenjim, prodhim, asamblim si dhe aktivitete tregetare me shumice dhe pakice te pajisjeve, mallrave dhe sherbimeve ne fushen e informatikes, elektronikes dhe gjeodezise. Asistence teknike, mirembajtje dhe trajnime per sitemet dhe produktet e ketyre fushave, Aktiviteti kryhet per fusha te ndryshme te ekonomise per strukturat publike dhe ato private, per sistemet mobiliare e imobiliare, administrative, ligjore, financiare, komerciale si dhe transporti qe lidhen direkt apo indirekt me objektin e mesiperm.
Emërtime të tjera Tregtare: DATECH
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 23/04/1998
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 160 000 000,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: FBS (Ish F.B.S. COMPANY), shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me 17/07/1996 ne Tiranë, Rruga Myslym Shyri, Godina 9, Seksion Nr.1, Kati i I-rë. me NIPT J72423001R dhe administrator Ferdinand Bregasi, Indrit Basha. Ortaket e shoqerise jane : shoqeria DATECH me 65% te kapitalit dhe Ferdinand Bregasi me 35% te kapitalit. Sipas te dhenave te QKB deri me date 28.07.2022
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Administrative nr.7, Rruga Nikolla Jorga, Ndertesa 7, Hyrja 3, Apartamenti 1

Adresa:
Tirane, Njesia Administrative nr.7, Rruga Myslym Shyri, Pallati 6, Apartamenti 38, Nr Pasurie 5/101+5-38. Magazine

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 28.07.2022
Akti i themelimit
Raporti i vecante i ekspertit per zmadhim kapitali 30.06.2008
Kontrate shit-blerje kuotash kapitali date 03.11.2015
Kontrate shit-blerje kuotash kapitali date 06.06.2018
Kontrate dhurimi kuotash date 27.01.2014
Kontrate dhurimi kuotash date 21.08.2008
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 15.12.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 131 683 886,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 244 709 660,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 59 143 917,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 146 041 372,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 20 101 512,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 238 983,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 128 880 308,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 5 888 238,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 4 713 264,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:333 883 007,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:673 488 689,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:155 072 393,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:364 650 124,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:144 277 462,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:26 246 740,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 261 620 610,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 130 620 985,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 114 404 884,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja