Skip to content

FITORE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-09-25 16:25:47
JSON

NIPT: J82816201H
Administrator: Fadil Sherja
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim i banesave në përgjithësi duke përfshirë dhe banesat me fondet e shtetit, me kredi bankare apo banesa private. Ndërtime banimi me mjete financiare ose jo të shoqërisë, shitja e tyre qytetareve shqiptare ose të huaj institucioneve dhe enteve publike apo shtetërore. Ndërtime me karakter social kulturor dhe të kulteve të ndryshme fetare si dhe restaurimeve. Ndërtime dhe riasfaltime rrugësh dhe autostradash punime të sinjalizimit rrugor. Importimi eksportimi dhe tregtimi me shumice dhe me pakice brenda dhe jashtë vendit të te gjitha llojeve tipave markave të materialeve metalike, drusore, plastike, qeramikë, kimik, ndërtimor, hidraulik, hidrosanitare dhe higjeno sanitare të pajisjeve, orendive, mobilieve, aparaturave, makinerive e gjithçka tjetër e nevojshme për ndërtim, kompletimin dhe rikonstruksionin e mirëmbajtjen e ndërtesave administrative dhe ushtarake, ambienteve sportive, shkollave, konvikteve, ndërtimeve bujqësore e blegtorale, ushqimore etj. mjeteve transportuese, ngritëse transportuese të gjitha llojeve kapaciteteve, tonazheve, tipeve markave, për të gjithë sferat e jetës se vendit dhe mbrojtjen si dhe pjesëve të këmbimit të gomave. Grumbullim dhe tregtim skrapi, metaleve me 2 ngjyre dhe të zeza, të materialeve industriale, të gjitha llojeve të materialeve të ndërtimit, blegtorale, bujqësore, materialeve të para, drusore, e mobilieve, të gjitha llojeve tipeve dhe markave të lendeve të para, lendeve ndihmese, materialeve pajisjeve, veglave, instrumentave, makinerive pjesëve të ndërtimit për vete dhe për llogari të treteve.
Emërtime të tjera Tregtare: FITORE
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 23.04.1998
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 85 360 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
ELBASAN Lagjja Brigada 17 Sulmuese, rruga Sul Misiri, pallati nr.91/4, kati 1.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 9 097 894,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 4 966 486,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 346 267,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 6 788 365,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 10 870 035,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:40 340 660,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:27 777 566,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 21 202 311,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016