Skip to content

ALMO KONSTRUKSION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-10 12:45:07
JSON

NIPT: J91915001P
Administrator: Edmond Bitri; Alfons Bitri
Objekti i Veprimtarisë: Objekti ndertim, montim, porjektim te objekteve civile, industriale, punime restaurimi, zbatim te punimeve ndertimore, ndertim rrugesh, vepra arti, prodhim materiale ndertimi, tregetim te lendes drusore. transport.Tregetim te materialeve te ndryshme te ndertimit te prodhuara nga kjo shoqeri. Imp-eks i te gjitha llojeve te mallrave. Te imp-eks, te bleje e te shese, te marri e te japine me qera objekte, mallra, produkte e nenprodukte qe lidhen me objektin e veprimtarise. Transport mbetjesh të rrezikshme dhe jo të rrezikshme. Stacion transferimi mbetjesh të rrezikshme dhe jo të rrezikshme; Veprimtari e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis, vlerësim ndikimi në mjedis ( auditim mjedisor). Veprimtari të tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis, grumbullim dhe transportim i mbetjeve të ndërtimit, prishjeve dhe mbetjeve të ngurta urbane; Servis dhe mirëmbajtje makinash, riparim dhe rehabilitim në fushën e automatizimit industrial në makineri, mjete dhe pajisje.
Emërtime të tjera Tregtare: ALMO KONSTRUKSION 
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 25/03/1996
Rrethi: Kamez
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 152 900 000,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Tirane, Automjet Tip Mercedes Benz me Targa AA 409 IN

2. Tirane Kamez Zall-Mner, Autobus me targe AB 472 CG dhe numer shasi WDB9066571S257491
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kamez, Lagjia Zall - Mner i Ri, Rruga Nacionale Kamez, 1054

Adresa:
1.Korce, Kolonje, Nderhyrja rigjenerimi urban ne fshatra me potencial turistik (Qyteze, Arez, Sinice, Rehove, Leus, Sotire etj), Bashkia Kolonje

2.Korce, Investime ne infrastrukturen rrugore, Bashkia Korce

Faqja Web:
https://almokonstruksion.com/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 17.03.2021
Akti i themelimit
Vendimi i ortakeve per zmadhimin e kapitalit 22.04.2019
Kontrate dhurimi aksionesh 02.07.2014
Vendimi i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 25.06.2012
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 10.06.2009
Vendimi i asamblese se ortakeve per shtimin e kapitalit 15.07.2020
Vendimi i asamblese se ortakeve per shtimin e kapitalit 23.06.2018
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.05.2023
Vendimi i asamblese se ortakeve per shtimin e kapitalit 14.06.2020
Vendimi i asamblese se ortakeve per shtimin e kapitalit 25.04.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Raport i Ekspertit Kontabel date 19.06.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 5 625 580,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 44 249 015,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 23 032 203,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 6 857 155,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 31 200 004,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 28 684 688,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -6 564 476,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 501 102,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 152 374,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 529 170,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 422 323,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:297 371 973,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:310 813 274,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:169 944 220,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:102 357 182,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:224 092 497,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:265 077 007,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:37 768 873,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:52 171 381,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 67 523 830,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 69 009 940,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 35 200 848,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani