Skip to content

MUCA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-03 08:51:23
JSON

NIPT: K01421002H
Administrator: Genci Muça
Objekti i Veprimtarisë: Importin dhe eksportin e mallrave industriale , artikujve ushqimore ,produkteve bujqesore , produkteve shtepiake , shitjen dhe blerjen me shumice e pakice te ketyre produkteve si dhe aktivitete te ndryshme ne investime te prodhimit. Import, eksport, prodhim, perpunim dhe tregtim me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem te drurit dhe metalike dhe nenprodukteve te tyre, te mobilerise, te pajisjeve te zyrave dhe te pajisjeve te ndryshme te spitaleve dhe institucioneve te tjera publike etj. Ne fushen e ndertimit,ndertime civile dhe industriale,rikonstruksione etj.Aktivitet ne fushen e ndertimit. Import, eksport dhe tregetimin e me shumice dhe pakice te pajisjeve dhe materialeve te ndryshme te sigurise personale dhe kolektive te artikujve, te pajisjeve dhe materialeve hidraulike, elektrike, veglave dhe pajisjeve te punes, vula sigurie dhe jo vetem, plumbçe dhe shirita dhe plumbëe sigurie per perdorim te ndryshem ne pajisje, thase poste, kamiona , laboratore dhe kudo ku eshte e nevojshme etj, pjese kembimi makinash, makinerish dhe pajisjesh elektrike, elektronike dhe mekanike. Tregti te lendes se pare ndertimore dhe per artikujsh te tjere industrial, prodhime veshjesh dhe ushqimore, per ndertime, artikuj mekanike, boje, materiale te sigurise dhe tabela dhe material te sinjalistikes rrugore dhe ujore, materiale kancelarie. Tregeti te pajisjeve dhe materialeve te ndryshme mekanike, elektrike, elektronike perfshi ato per oficina dhe servise mekanike, elektronike dhe eklektrike. Tregti te paneleve, pajisjeve dhe materiale te ndryshme per sigurimin e energjise elektrike. Hapje hotelesh, baresh dhe restorantesh si dhe aktivitet ne fushen e turizmit.
Emërtime të tjera Tregtare: MUÇA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18.02.2000
Rrethi: Vore
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 488 413 902,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1.Tirane, Vore, Kamion Mercedez Benz Atego e bardhe me targa AB 140 CT
2.Tirane, Automjet tip DAIMLER CHYSLER me targa AA 219 IA
3. Tirane, Vore, PICAR, Kamion Mercedes Benz TR 1338 N
4.Tirane, Vore, Kamion Mercedes Benz Sprinter 516, i Bardhe, Targa AB 758 DX
5. Tirane, Vore, VORE, Automjet i tipit " Ford Transit", ngjyrë e bardhë, me targë: AB 341 BD
6. Tirane, Vore, PICAR, Kamion Iceco Fiat e bardhe me targa AB197AY
7.Tirane, Vore, Volkswagen TR 2196 T
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Çështje Ligjore: I.Sipas Urdherit te leshuar date 03.02.2019, eshte vendosur: sekuestro konservative mbi aktivet e palës debitore MUCA shpk me NIPT K01421002H, me qëllim mostjetërsimin e tyre si dhe moskryerjen e çdo veprimi që do të sillte ndryshime në regjsitrin tregtar.

II. Sipas Urdherit te leshuar date 10.12.2019, eshte vendosur: heqja e masës së sekuestros konservative, të vendosur me anë të shkresës Nr.5449Prot., datë 03.12.2019, mbi aktivet e palës debitore “MUCA” sh.p.k., me NUIS (Nipt)– K01421002H.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Vore, Picar,Autostrada Tirane-Durres, km.13, fshati Picar

Adresa:
1.Tirane, Kashar, Autostrada Tirane - Durres, afer Dekes
2. Tirane, Vore, Picar ,Fshati Picar, Autostrada Tirane - Durres Km.13, Dyqan ne katin e 2 te nderteses, Zona Kadastrale nr.3974, Nr Pasurie 166/90
3.Tirane, Vore, GJOKAJ Magazine me Nr.Pasurie 75/16, Zona Kadastrale 1751, Gjokaj
4. Tirane, Rruga Siri Kodra, perballe ish Punishtes se pastave Tirane
5. Vore, PICAR, Market tregtimi ne fshatin Picar
6. Tirane, Vore, PICAR, Autostrada Tirane-Durres, Km.13, Magazine 1 kateshe, Picar

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.11.2021
Statuti i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 01.02.2013
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2007
Pasqyrat Financiare viti 2009
Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2014
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2015
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyrat Financiare viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 22 280 554,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 21 946 327,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 20 171 917,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 20 137 807,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 19 930 451,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 21 536 033,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 13 591 025,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 16 404 496,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 17 104 111,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 18 615 965,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 27 476 033,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 23 653 146,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 13 212 750,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:475 144 208,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:460 015 153,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:436 713 222,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:426 320 564,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:428 618 964,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:472 081 715,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 329 708 441,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 401 828 101,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 475 374 226,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 409 458 754,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 326 443 507,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 290 222 520,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 188 758 150,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani