Skip to content

TOTILA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-10 08:42:18
JSON

NIPT: K13001010G
Administrator: Jemin Toto
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi i objekteve të ndryshëm ekonomiko-civil. Prodhimi i materialeve inerte. Nxjerrje dhe përpunim guri dhe tregtimin e tij. Prodhimin dhe tregtimin e gelqeres e granileve të ndryshëm. Punime dheu. Ndërtim dhe riparim rrugësh, ujësjellsash, kanalizime, vepra kulluese të ujit e drenazhime, impiante të ndryshme vaditës. Tregtimi i artikujve të ndryshëm industrial dhe bujqësor. Importeksport për mallra të ndryshëm industrial dhe bujqësor. Blerje shitje dhe tregti automjete te ndryshme. Kryerje te sherbimit pastrim, gjelberim, ndriçim, dekor dhe mirëmbajtje varrezash, ndërtim serash. Mirembajtje rutine e dimerore me perfomance. Mobilim dhe pajisje elektroshtepiake.
Emërtime të tjera Tregtare: TOTILA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11/02/1999
Rrethi: Berat
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 40 000 000,00
Numri i pjesëve: 40 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Berat, Koke Terheqese tip Iveco Magirus me targe AA 057 XP

2. Berat, Kamion tip Mercedes Benz me targe BR 1109 B

3. Berat, Kamion tip Iveco me targe AA 206 TH

4. Berat, Fadrome tip JCB me targe BR 8935 A

5. Berat, Kamion tip Mercedes Benz me targe AB 231 BS

6. Berat, Gjysem Rimorkio tip Minerva me targe AFR 487

7. Berat, KAMION BENZ MERCEDES me targë AA 254 HI

8. Berat, Kamion tip Mercedes Benz me targe AA 526 CE

9. Berat, Kamionçine tip Mercedes Benz me targe AA 918 MX

Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
I.2.A - Shërbime ekspertize
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Berat, Lagjja " Çlirim ", rruga " Antipatrea ", godina me nr. pasurie 2/120, zona kadastrale 8501

Adresa:
Berat, Cukalat, DONOFROSE, Lagjja Qender, rruga kryesore, banese private nr.13

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.08.2023
Akti i themelimit dhe statuti
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 20.06.2016
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 11 440 308,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 17 117 144,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 19 331 133,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 24 603 612,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 65 235 086,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 32 230 246,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 11 220 441,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 8 637 241,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 7 900 700,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 19 227 669,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 7 759 787,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:114 100 880,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:202 706 234,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:140 555 467,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:179 230 193,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:300 286 326,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:402 058 724,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:154 842 046,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:67 843 131,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 70 886 528,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 120 709 655,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 61 627 416,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani